Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kohalike toiduainete ja toodangu turustusvõimaluste laiendamine piirkonnas

Projekti number
619217372149  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja kirjutatud lühikokkuvõte:

Puudub koht ja organisatsioon, et kohalik tootja saaks oma toodangut otse tarbijale nõuetekohaselt turustada. Puudub ligipääs mõisapargile.
Rajame müügikoha kohalikele tootjatele, siis tekib neil võimalus oma toodangut ise tutvustada ja selgitada, kuidas nad seda on tootnud ja seda kõike müügitöö käigus. Seeläbi suureneb kohalike tootjate majanduslik tulukus ja tarbija saab vahetult tervisliku värske kauba. Suurenevad kohaliku kogukonna tulud ja luuakse lisandväärtust. Suureneb kohaliku kaupluse klientuur.
Potentsiaalseteks ostjateks on lisaks kohalikele elanikele, ka piirkonda külastavad turistid. Müügikoha rajamisega loome turvalise, parklatega ligipääsu Alavere Mõisapargile. Mõisapargi rekonstrueerimisel saab sellest kohalike elanike vabaaja veetmis koht, milline pakub kindlasti huvi ka piirkonda külastavatele turistidele.

 
Märksõnad
 
Tegevused
  • Alavere kaupluse teede ja platside rekonstrueerimine
 
Tulemused

Projektiga rekonstrueeriti teed ja platsid Alavere poe ümbruses.

Projekti kaasaabil on korrastatud OÜ Alavere Pood infrastruktuur, suurenevad kohaliku kogukonna tulud ja luuakse lisandväärtust (väiketootjal otse tarbijale müües on võimalik saada oma toodangu eest suuremat tulu).Elukeskkond on paranenud (mitmete kohapeal toodetud kaupade pakkumine siin) ja aitab lisaks OÜ Alavere Pood konkurentsivõime suurenemisele tõsta ka kohalike tootjate konkurentsivõimet. Paraneb ligipääs mõisapargile ja siin on paremad ning laiemad võimalused autoga, suvilahaagisega külastajale.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.06.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.06.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 66092.90  
Määratud toetus
€ 30888.40