Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose pastoraadi katusekorruse väljaehitamine

Projekti number
19201800521  
MAK meede
 
Kirjeldus

Ehitatakse välja Kose pstoraadi II korrus laagritegevusi võimaldava keskusena, mis pakub vajadusel ka  majutusvõimalust kuni 30-le inimesele ning ruume ühistegevuste läbiviimiseks. Laagrikeskuses on loodud pesemise-  ning toiduvalmistamise võimalused. Ruumide väljaehitamine loob võimalused kogukondlike tegevuste arendamiseks kohapeal ja rahvusvaheliseks koostööks sõpruskogudustega. Laagritegevuses näeme eelkokkulepete kohaselt partneritena Soome sõpruskoguduste noorterühmasid ühiste leerilaagrite läbiviimisel ning EELK kogudusi teemalaagrite läbiviimisel. Koolivaheaegadel leiavad ruumid väljaehitamise järgselt rakendust kohalike huvikoolide teemalaagrite läbiviimise paigana.

Kavandatud investeeringute järgselt soovime saavutada olukorra, kus suudame teenuste osutamisega olla koostööpartneriks mittetulundussektoris tegutsevatele organisatsioonidele ja parandada seeläbi koguduse majanduslikku toimetulekut.
 

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Kose pastoraadihoone (II korruse) ehitustööd

Muinsuskaitse järelevalve

Omanikujärelevalve

 
Tulemused

Projekt on hetkel teostamisel.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
31.08.2018  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
01.09.2020  
Abikõlblik maksumus
€ 103954.50  
Määratud toetus
€ 62372.73