Hüppa otse lehekülje sisu juurde

HarjuPuu kaubamärgi all küttepuit tootva ettevõtte tootmisseadmete soetamine

Projekti number
19201800514  
MAK meede
 
Kirjeldus

Projektiga soovitakse soetada uus halumasin ning puidu ladustamiseks ja transportimiseks vajalik lisatehnika (mille kasutusotstarve on selgitatud lisadokumendis) ,  võimaldamaks ettevõttel tõsta oluliselt oma tootmisvõimsust.  Seoses ettevõtte taristu arengu, tootmisele kaasa aitavate uute masinate soetamise ning hiljutise laopinna valmimisega on oluline tõsta tootmisvõimust, et oleks võimalik toota valmis materjal, mis kuivatatakse ning ladustatakse pakitult laohoonesse talviseks hooajaks (kuni 800rm), aidates sellega kaasa ettevõtte aastaringsele tegutsemisvõimalusele, mis siiamaani on olnud küllaltki piiratud. Kuivatatud pakendatud puidule ehk kohalikule toormaterjalile antakse  võrreldes praeguse toore puu hinnaga   ligi kahekordne lisandväärtus.

Uue halumasina soetamine võimaldab ka ettevõttel vähendada suvise toore puu müügi hooaja ootejärjekordi praeguse 4 nädala pealt 1-2 nädalani tipphetkedel ning  tõsta pakutava toote kvaliteeti, mis omakorda tõstavad ka klientide hulka prognoositult 15%, kuna praeguse tootmisvõimsuse juures ei ole kliendid nõus kuu aega järjekorras ootama ja suur osa neist loobub tellimusest ning otsib oma kauba mujalt.

Tootmisvõimsuse suurenemisega on suvisel toore puu müügi hooajal võimalik ka lisaturundusega hankida uusi kliente, hetkel on reklaamimaht piiratud, kuna väike tootmisvõimsus takistab uute klientide mõistlikku teenindamist. Prognoositav klientide tellimustest tulenev lisatöömaht  toore puu puhul oleks minimaalselt 200rm materjali suvisel hooajal aastast  2019  , millele võiks lisanduda siis vastavalt lisaturundusmahule järgmistel aastatel ka uusi kliente.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Seadmete soetamine: halupuumasin, halupuu puhastaja trummel, virnastaja, palgi estakaad, puupakkija, palgi tõstemehhanism.

 
Tulemused

Projekti elluviimisel.

 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
31.08.2018  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
01.09.2020  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 47484.33  
Määratud toetus
€ 26111.62