Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Roomikekskavaatorite ostmine

Projekti number
19201800500  
MAK meede
 
Kirjeldus

AK Gramen OÜ on 21. aprillil 2014. aastal asutatud pere-ettevõte, mille põhiteenusteks on vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ning reoveemahutite, septikute ja imbväljakute paigaldus, lisateenusteks mulla- ja kaevetööd, lumekoristustööd ja konsultatsiooniteenus. Ettevõtte teeninduspiirkonnaks on kogu Eesti, kuid valdav osa ettevõtte klientidest ja koostööpartneritest asuvad Aegviidu, Kose, Anija ja Raasiku valla territooriumil. Ettevõte annab tööd neljale inimesele.

AK Gramen OÜ tegevuse laiendamise üheks suuremaks kitsaskohaks on asjaolu, et mitmeid teenuse osutamiseks vajalikke tööriistu ja seadmeid renditakse. Sellega kaasnevad ettevõtte tegevusele väga suured kulud ning ka kliendile läheb teenus kallimaks, samuti on ettevõte sõltuv renditehnika saadavusest. Ettevõtte teenuse komplekssuse, jätkusuutlikkuse tagamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks on vaja soetada erinevaid kaevetöid lihtsustavat tehnikat. Uute ekskavaatorite soetamine ja ekskavaatorijuhile töökoha loomine tõstab pakutavate teenuste kvaliteeti ja osutamise kiirust, suurendades seeläbi ettevõtte tootlikkust. Renditehnikast loobumine toob kaasa teenuse kulude kokkuhoiu, mille tulemusena muutub ka teenuse hind kliendi jaoks soodsamaks.  Tänu investeeringule täieneb masinapark kahe väga olulise seadmega, mis muudab pakutavad teenused terviklikumaks. AK Gramen OÜ on välja valinud kaks erinevate tööomaduste ja tehnilise spetsifikatsiooniga roomikekskavaatorit, millest üks liigitub miniekskavaatoriks ning sobib töötamiseks kitsastes ja raskesti ligipääsetavates tingimustes, teine on suurema võimsusega ja loodud töötama nõudlikes tingimustes. Ekskavaatorite varustusaste vastab ettevõtte vajadustele: miniekskavaatoril on planeer- ja kaablikopp, teisel planeerkopp.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projektiga ostetakse 2 masinat:

1) Miniroomikekskavaator

2) Roomikekskavaator

 
Tulemused

Projekt on hetkel teostamisel

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
31.08.2018  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
01.09.2020  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 65740.00  
Määratud toetus
€ 27848.10