Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kestlik ettevõtlus maal / Sustainable entrepreneurship in countryside (SEIC) (KOOSTÖÖPROJEKT)

Projekti number
619316370053  
MAK meede
 
Kirjeldus

Koostööprojekti partnerid: 
Eestis: Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Soomes: Linnanseutu, Pirkan-Helmi ja Sepra Leader piirkonnad
Lätis: Liepaja ja Lielupe Leader piirkonnad

Projekt „Kestlik ettevõtlus maal“ keskendub eelkõige mikroettevõtluse arendustegevustele kolmes riigi, kokku kaheksas Leader tegevusgrupi piirkonnas.
Projekti eesmärk on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendusele ning turundustegevusele.

Eraldi sihtgrupina kaasame tegevustesse ettevõtjate perekondade või kohalike kogukondade noori julgustamaks neid panustama oma vanemate ettevõttesse või looma oma ettevõtet maal. Projekti suurim väljakutse ja uuenduslikus seisneb vähemalt 88 ettevõtjale sobiva rahvusvahelise partneri leidmises ning nendevahelise vahetuse läbiviimises.
Vahetuse käigus viibivad ettevõtjad oma partneri ettevõttes kohapeal, koos arutatakse läbi toodete, teenuste arendustegevusi ning ühiseid turundusvõimalusi.
Vahetuses on ettevõtjal soovi korral võimalus osaleda koos ühe noorega oma ettevõttest/organisatsioonist või kogukonnast.

Lisaks toimuvad projekti sihtgruppidele suunatud seminarid ja õppereisid.

 

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda jätkab antud projekti raames ka laiema avalikkuse teavitustööd piirkonna ettevõtjatest ja toodetest.
Koostöös partneritega käivitatakse piirkonna turundus. Selleks kaardistatakse piirkonnas tegutsevaid kohalikke mikro- ja väikeettevõtteid ning piirkonnas tooteid/teenuseid pakkuvaid organisatsioone, nende poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Organisatsioonide ning nende poolt pakutavate toodete ja teenuste tutvustused nii eesti kui inglise keeles koondatakse ühtseks materjaliks, jagatakse partneritega ning tutvustatakse kohtumistel, läbi kodulehe ja sotsiaalmeedia.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Projekti tegevused:
Juhtkomisjoni koosolekud
Projekti ava- ja lõppüritused
Rahvusvahelised ettevõtjate vahetused
Inspiratsioonipäevad ettevõtjatele
Õppereisid Soome ja Lätti, õppereiside vastuvõtmine Soomest ja Lätist
Kogemuste seminarid
Turundustegevused (veebikanalid, trükised jm)
​Projektijuhtimine
 

 
Tulemused

Projekt on hetkel elluviimisel

 
Kasu saanud ala
Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.12.2016  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
16.12.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 42274.00  
Määratud toetus
€ 35932.90