Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Põhja-Eesti kohalik toit (KOOSTÖÖPROJEKT)

Projekti number
619316370054  
MAK meede
 
Kirjeldus

Koostööprojekti partnerid:

Ida-Harju Koostöökoda, Arenduskoda (juhtpartner), PAIK, Partnerid.

Projekti eesmärk:

Põhja-Eesti kohaliku toidu ja sellega seotud piirkonna ettevõtluse edendamine.


Nelja partneri: Arenduskoja, Ida-Harju Koostöökoja, Partnerite ja PAIK eestvedajate ja ettevõtjatega defineeritakse Põhja-Eesti kohalik toit, uuendatakse kohaliku toidumärgise kontseptsiooni ning viiakse läbi teavitustegevused ettevõtjatele. Töö tulemusel loodame jõuda märgise laienemiseni kõigi projekti partnerite piirkonda ning märgise väljaandmiseni kuni 80 ettevõtjale.
Nii piirkonna kui laiema tarbijaskonna teavitamiseks töötatakse välja Põhja-Eesti turunduskontseptsioon, korraldatakse kohaliku toidu päevasid ning tutvustatakse märgist erinevatel messidel ja laatadel. Ühtlasi uueneb märgise veebileht, valmivad märgist ja märgise ettevõtteid tutvustavad trükised.

Eraldi tegevusena kaasatakse projekti omavalitsused ja haridusasutused leidmaks lahendusi kohaliku toidu jõudmiseks haridusasutuste toidulauale, samuti on kavas tutvustada lastele ja nende vanematele kohalikku toitu läbi toidupäevade koolides ja lasteaedades.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Juhtkomisjoni nõupidamised

Toidumärgise arendus: Põhja-Eesti kohaliku toidu uuring, töötoad ettevõtjatega iga projektipartneri piirkonnas, toidumärgise kontseptsiooni uuendamine

Kohaliku toidu märgise teavitus piirkondades - infopäevad igas partnerpiirkonnas, veebilehe arendus, trükiste koostamine, ühise kujundusega lettide jm müügimaterjali tellimine,

Põhja-Eesti märgise turundus laiemalt - koostöös turundusettevõttega märgisele laiema turunduskontseptsiooni ning turundusplaani loomine. Teavitustegevused ja - kampaaniad vastavalt turundusplaanile.
Põhja-Eesti toidupäevade ja festivalide korraldamine - Igal aastal (2017, 2018, 2019) vähemalt ühe (võimalusel ka rohkem) Põhja-Eesti toidupäeva/festivali korraldamine piirkonnas..

Põhja-Eesti kohaliku toidu tutvustamine laiemale tarbijaskonnale - osalemine erinevatel messidel, laatadel, festivalidel (vähemalt 6x projekti vältel, võimalusel rohkem).
Iga tegevusgrupi piirkonnas viiakse läbi osalpoolte kohtumine, leidmaks lahendusi, kuidas kohalik toit jõuaks senisest enam laste ja koolide toidulauale.

Projekti piirkonna koolides ja lasteaedades viiakse läbi kohaliku toidu päevad /- nädalad, ettekanded ja/või töötoad, mis tutvustavad kohalikku toitu. Samuti erinevad teabepäevad / koolitused kohaliku toidu teemal. Korraldatakse kohaliku toidu tootjate ning KOV/haridusastuste kokkusaamisi. Konkreetsed tegevused lepitakse kokku kohtumiste ja arutelude käigus.

 
Tulemused

Projekt on hetkel elluviimisel.

Olemas on veebileht http://kohaliktoit.arenduskoda.ee

Trükitud on Põhja-Eesti kohaliku toidu trükis, 2019.a kevadel on tulemas uus trükis.

2018.a on uuendatud Põhja-Eesti toidumärgise logo ja kontseptsioon.

Tellitud on Põhja-Eesti kohaliku toidu uuring.

 
Kasu saanud ala
Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
19.10.2016  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 33780.00  
Määratud toetus
€ 28713.00