Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused (KOOSTÖÖPROJEKT)

Projekti number
619317370101  
MAK meede
 
Kirjeldus

Projekti partnerid: Ida-Harju Koostöökoda MTÜ, Lääne-Harju Koostöökogu MTÜ, Nelja Valla Kogu, Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ.

Projekti eesmärk: 

Projekti „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“ üldeesmärgiks on suurenenud sünergia, aktiivsus ja kompetents Harjumaa ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste vahel.
Nelja partneri: Ida-Harju Koostöökoja, Lääne-Harju Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu eestvedajate ja ettevõtjatega töötatakse välja kõige tulemuslikumad viisid koostööks.
Töötatakse välja arenguseminari mudel, mille läbi toimuks iga-aastaselt ühine võrgustumine, kogemuste jagamine ja tutvustamine ning edulugude esiletoomine.

Töötatakse välja ka teavitusmudel trüki- ja videomaterjalide näol (sh ka valmistatakse trüki- ja videomaterjal iga piirkonna kohta), tagamaks teavitusmeetodite ja –kanalite kaasaegsus ning võimalikult laiapõhjaline ja terviklik teavitus Harjumaa LEADER piirkondadest ning nende tegevustest.
Harjumaa LEADER piirkondi tutvustatakse kolme sektori koostöös erinevatel messidel ja laatadel.

Läbi inspiratsiooniväljasõitude saadakse üksteise piirkondadest rohkem kontakte ning aidatakse kaasa piirkondadeülesele kolme sektori organisatsioonide võrgustumisele.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Inspiratsiooniväljasõidud Harjumaa piirkondadesse

Arenguseminaride korraldamine - korraldatakse vähemalt 2 arenguseminari

Infomaterjali koostamine ja teavitustegevus - 

Koostatud ja valmistatud on videomaterjal kõigist Harjumaa LEADER piirkondadest (iga piirkonna kohta eraldi ning ühine piirkonnaülene). Koostatakse veebi- ja trükimaterjal. Osaletakse messidel ja laatadel piirkondade tutvustamise eesmärgil.

 

 
Tulemused

Projekt on elluviimisel.

2018. aastal korraldati arenguseminar.

Toimunud on inspiratsiooniväljasõit Ida-Harju Koostöökoja piirkonda.

 
Kasu saanud ala
Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
12.12.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
12.12.2020  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 17500.00  
Määratud toetus
€ 14875.00