Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Alavere multifunktsionaalne veesilm

Projekti number
19201900483  
MAK meede
 
Kirjeldus

Projekti käigus rajatakse supluskoht ning puhkeala tiigi kaldale, korrastatakse olemasolev vana tiik ja luuakse kaasaegne veetaseme reguleerimissüsteem koos tuletõrje veevõtukohaga. Tuleohutusnõuetele
vastavad esmased kustutusveevarud on tagatud kuid rajatav hüdrant tõstab turvalisust ümbritsevat tööstuspiirkonda arvestades kuna sealt on võimalik pumbata kustutusvett katkematult.
Hetkel Alavere inimestel supluskoht puudub.
Tiik on halvas seisukorras - lüüs on lagunenud ja veetaimi täis kasvanud.
Talgute korras rajatakse supluskoha äärde veeohutuse infotahvel koos esmaste päästevahenditega (päästerõngas, viskeliin)
*Projekti tulemusel puhastatakse tiik veetaimedest ja settest.
*Rajatakse supluskoht koos liivakalda ja rannaala eraldava võrkaiaga.
*Rajatakse uus lüüs koos tuletõrje veevõtukohaga.
*Ehitatakse vabaajaveetmise koht (lauter).

Objekt on omavalitsuse omandis, suure kasutatava tee ääres ja avalikult ligipääsetav kõigile. Objekti territooriumi sulgeda ei ole plaanis.

 
Märksõnad
 
Tegevused

*Projekti tulemusel puhastatakse tiik veetaimedest ja settest.
*Rajatakse supluskoht koos liivakalda ja rannaala eraldava võrkaiaga.
*Rajatakse uus lüüs koos tuletõrje veevõtukohaga.
*Ehitatakse vabaajaveetmise koht (lauter).

 
Tulemused

Projekt on elluviimisel.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.08.2019  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.08.2021  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 98163.24  
Määratud toetus
€ 62824.45