Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Valgustatud Anija mõisapark

Projekti number
19201900476  
MAK meede
 
Kirjeldus

Anija mõis on rajatud looduslikult kaunisse kohta, kuigi aasta-sajad ja ajalugu on teinud hoonte ja pargiga oma töö. Tänase seisuga on mõisapargis looduslikke tingimusi inimtegevusega parandatud, ajalooliste
võtetega kujundatud parki on taastatud. Taastamise juures on oluline säilitada vana aga ka minna kaasa tänapäevaga.
Projekti käigus valgustatakse Anija peahoone tagune mõisapark ja hoonete (peahoone ja ait) fassaad.
Inimestele meeldib ja pakub huvi kaunid ajaloolised hooned, kultuuriväärtused ja turvaline looduskeskkond. Projekti elluviimine tõstab piirkonnas turvalisust: tagab kultuuriväärtuste parema
säilimise ja muudab turivaliseks pimedas liikumise, parandab ligipääsu objektidele ning pikendab pimedal ajal piirkonnas viibimise ja pakutavate teenuste nautimise võimalust. Samas suurenevad seeläbi ka koostegemise võimalused ning paraneb kohalik elukvaliteet ja paiga atraktiivsus. Valgustatud mõisapargis on võimalus pakkuda uusi atraktiivseid tegevusi ja teenuseid, kohapealsele kogukonnale ja külastajatele. Atraktiivselt valgustatud Anija mõisa peahoone ja ait parandavad objektide nähtavust, leitavust ja seeläbi
ka tuntust, toovad oluliselt paremini esile kogukonna ja piirkonna jaoks olulise ajaloo- ja kultuuriväärtuse.
Projekt aitab kaasa meetme oodatavate tulemuste ja mõjudele – paremad võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks ajaloolises ja looduskeskkonnas, kus tahavad ka noored olla ja viibida. Piirkonna tuntus
tõuseb ja külastuse arv kasvab. Suureneb kultuuri- ja koolitusteenuste tarbijate hulk. Lisanduvad võimalused kogukonnale. Pikemas perspektiivis inimeste rahulolu elukeskkonnaga kasvab, tugevneb paigaidentiiteet ja elanike väljaränne väheneb. Koostöö piirkonna ettevõtjate vahel paraneb, tekivad uued koostöövõimalused.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Anija mõisa pargi (osaline) valgustuse rajamine.

 
Tulemused

Projekt on elluviimisel

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.08.2019  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.08.2021  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 47322.00  
Määratud toetus
€ 37857.60