Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Oru mõisa küte - 1. etapp

Projekti number
19201900498  
MAK meede
 
Kirjeldus

Kogudus on seni kasutanud Oru mõisa vasaku tiiva I ja II korrust, mida osaliselt köeti õhksoojuspumpadega, mis oli tegelikult ebapiisav. Hoone keskosa, s.h. II korruse saal ja I korruse suur fuajee koos WC -ga ning kogu parem tiib, mis kuulusid varem Kose vallale, olid kütte puudumise tõttu kasutusest väljas.
Uus kahel õhk-vesi soojuspumbal töötav küttesüsteem võimaldaks täielikult ära kütta hoone vasaku tiiva ja keskosa, ehk ca 2/3 kogu hoonest, Kasutusse saaks võtta II korruse saali jm. seni kasutusest väljas
olnud ruumid.
Oru piirkonna inimestel(eriti vanematel inimestel) tekib uus võimalus omavaheliseks kooskäimiseks endises koolimajas. Vanematel kohalikel inimestel on see maja kui nende endine koolimaja eriti nostalgiline ja toredaid mälestusi esiletoov hoone.
Koguduse juhatus on 18.03.2019 a. teinud otsuse asutada SA Oru Mõisakool mille käivitumisel muutub Oru mõisahoone kasutamine palju intensiivsemaks ja kasutusse võetakse täiendavaid ruume.
Tegemist oleks omaaegse Rahvaülikoolide kontseptsiooni edasiarendamisega, kus hakkaks toimuma erinevad koolitused :
- jätkusuutliku ja loodusliku elulaadi koolitused,
- eetika ja kristliku lastekasvatuse alased täienduskoolitused lasteaedade ja põhikoolide õpetajatele, mis on tunnustatud haridusministeeriumi pool ja lõputunnistus annab 2-4 ainepunkti,
- aiandusalased koolitused,
- Eesti rahva käsitöö s. h. kangaspuude kudumise koolitused (kangaspuud olemas).
- kangaspuudel igapäevane kuduminej
- hakatakse korraldama filmi-, kirjandus- ja teemaõhtuid, kontserte.
- toimima hakkaks alaliselt tegutsev käsitööring
Osa koolitustel hakkab omapoolset abi osutama Soome Kitee Evangeelne Rahvaõpistu, kes on andnud nõusoleku saata oma esindaja ka loodava SA Oru Rahvaõpistu nõukogusse.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Oru mõisa kütte (osaline) rajamine / renoveerimine

 
Tulemused

Projekt on elluviimisel

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.08.2019  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.08.2021  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 38269.20  
Määratud toetus
€ 30565.61