Hüppa otse lehekülje sisu juurde

"Anija mõisa sündmused kogukonna aktiveerijana ja identiteedi tugevdajana" (ÜHISPROJEKT)

Projekti number
19201900413  
MAK meede
 
Kirjeldus

Projekti eesmärk: 

Projekti eesmärk on luua sillad Anija mõisa ja kogukonna vahel omavahelise koostöö kaudu arendamaks elu ja ettevõtmisi läbi edasise jätkusuutliku ühistegevuse. Anija mõisa meeskond on seadnud endale sihiks taastada ja elavdada kohalik mõisakompleks kui kogukonna keskuse elluärataja, mille tulemusena koostöös kohaliku kogukonnaga saavutatakse ka piirkonna majanduslik areng. 

Projekti lühikirjeldus: Anija mõisas on juba välja kujunenud mõned traditsioonilised üritused (kohvikutepäev, mõisakultuuri festival, jõulumaa), mis on suures osas suunatud kogukonnale ja toimuvad koostöös kogukonnaga. Plaan on kogukonna kaasamisega taoliste regulaarürituste ringi laiendamine ja toimumise sageduse suurendamine. Peame oluliseks kogukonna suunamist ja harjutamist mõisa tulema, siin meelepärast olemist ja tegevust leidma. Ühtlasi soovime julgustada kogukonda oma ideid ja mõtteid mõisa omadega jagama, et leida ühisosa. Tähtis on, et kogukond tuleks mõisa ennast teostama ja realiseerima, et me kasvaks ja areneks koos, saaksime olla kasulikud vastastikku, annaksime positiivset impulssi. Käesolev projekt abistab ja toetab kogukonna inimeste kaasamist ühiskondlikku ja seltsiellu ning annab võimalusi teostuda ja areneda ettevõtluses (meenetekonkurss). Leiame, et on vaja tugevdada ühistegevust kogukonna erinevate põlvkondade vahel. Kaasame teadlikult kogukonna liikmeid ürituste läbiviimisel, mille kaudu saavad nad oma tooteid paremini turundada ja müüa. Erinevate sündmuste korraldamisega püüame tutvustada ja edendada Eesti mõisakultuuri, väärtustada kohalikku kultuuripärandit ja traditsioone (mõis, loodus, park, arhitektuur, toit, lauakombed, käsitöö, pereväärtused jne). Samuti soovime tutvustada piirkonda ka turistidele, kuna oleme võimelised pakkuma atraktiivseid ning kvaliteetseid teenuseid ja üritusi. Planeerime teha koostööd piirkonna ettevõtjatega ja turismifirmadega, et tuua maapiirkonda rohkem huvilisi, mis omakorda aitab kaasa kogukonna üldisele arengule. Projekti lõpuks on piirkonnas toimunud märgatav areng kogukonna ettevõtmistes ning tänu koolitustele ja töötubadele on inimesed teadlikumad erinevatest koostöö võimalustest. Tänu aktiivsele osavõtule on kogukond ühtsem ja võimekam.

Ühisprojekti partnerid:

Anija Mõisa Haldus SA
Piibe OÜ (Piibe talu ja butiik)
Mardikate OÜ (Mardi talu)
FIE Valdo Praust

 
Märksõnad
 
Tegevused

Erinevate sündmuste elluviimine 2 aasta jooksul

 
Tulemused

Projekt on elluviimisel.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
29.08.2019  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
29.08.2023  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 12500.00  
Määratud toetus
€ 10000.00