Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kaasaegne ja säästlik fassaad Aegviidu Päästeseltsi komandohoonele

Projekti number
19202000415  
MAK meede
 
Kirjeldus

Aegviidu Päästeseltsi komandohoone fassaad ei ole soojapidav ja laguneb. Seetõttu on päästeseltsil ja komandohoone ruume rentivate väikeettevõtjate püsikulud kõrged. Seltsi tegevuse arendamiseks on vajalik päästeseltsi tegevuse koordinaatori palkamine. Suurte püsikuludega ei ole päästeselts jätkusuutlik ega suuda pakkuda kogukonnale suunatud põhilisi teenuseid (reageerimine päästesündmuste korral, ohutusalane nõustamine, ennetus- ja koolitustegevus). Kohalikel väikeettevõtjatel on suurte püsikuludega(elektri küttekulu) raske jääda konkurentsivõimelisteks. (Hetkel rendib päästeselts ruume kahele väikeettevõttele, samuti toimuvad seltsi ruumides Anija valla Aegviidu kooli tööõpetuse tunnid.) Projekti käigus soojustatakse fassaad ja paigaldatakse vihmavee kogumise süsteem. Tulemusena säästetakse küttekuludelt (hinnanguliselt vähenevad elektriarves ca 30%) ja kasutatakse tuletõrjeauto veepaagi täitmiseks mahutisse kogutud vihmavett. Tekivad rahalised vahendid päästeseltsi tegevuste koordinaatori palkamiseks. Koordinaator on plaanitud palgata pool aastat pele projekti lõppu, siis on tekkinud piisavad rahalised vahendid selleks tegevuseks. Taskukohasemate püsikuludega on väikeettevõtjatel lihtsam areneda ja laiendada oma tegevust (toote/teenuse arendus ja töötajate palkamine). Tänu soodsamatele rendipindadele on võimalik leida ka uusi rentnikke (sh kaugtöökohtadele) ja seeläbi arendada kohalikku ettevõtlust.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Fassaadi soojustamine ja kaasajastamine

Veemahuti paigaldamine maasse

 
Tulemused
 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.12.2020  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.08.2022  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 56108.00  
Määratud toetus
€ 9999.38