Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Turismikool - koostöö ja partnerluse arendamine

Projekti number
430012374415  
Kirjeldus

Projekti üldeesmärk: on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas piirkonnasisese turismialase KOOSTÖÖ arendamine turistidele orienteeritud ettevõtja-ettevõtja, ettevõtja-MTÜ ja ettevõtja-MTÜ-külaseltsing vahel ning kaasata koostöö arengutegevusse kohalikud omavalitsused. Eesmärk on vahetada kogemusi ning pakkuda uusi teadmisi ja lahendusi piirkonnas tegutsevatele turismiettevõtjatele ja külaseltsidele, et projektis osalejad saaksid omandatud teadmisi ja kogemusi rakendada tegevuspiirkonna edasisel arendamisel.
Projektiga aidatakse kaasa tegevuspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse mahajäämuse pidurdamisele ning edendatakse kohalike ettevõtjate ja aktiivsemate inimeste vahelist suhtlemist ning koostööd eelkõige turismiettevõtluse valdkonnas.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) Koostöö ja partnerluse arendamine piirkonnas sarnases valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja/või MTÜ-de ning külaseltside vahel koondades kokku ja soodustades omavahelist läbikäimist ja koostööd.
2) Ühisosa leidmine tegevustes ja uudsete lahenduste pakkumine; ühiste teenusepakettide ja toodete väljaarendamine ning nende koos turundamine.
3) Projekti tulemusel laieneb projektis osalenute silmaring ja piirkonnasisene parem koostöö tagab uute võimaluste tekke maaelu arengus.
4) Projekti raames koostöös valmivad turundusmaterjalid aitavad piirkonda turundada Eestis ja Eestist väljapoole, tõstavad piirkonna tuntust puhke- ja turismipiirkonnana.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Piirkonna turismikaardi väljatöötamine/koostamine ja trükkimine Koolitused piirkonna turismiasjalistele (3 koolitust) Projekti kokkuvõttev seminar Piirkonna turismitrükis Osalemine TOUREST messil

 
Tulemused

Projekti tulemusel valmis Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna turismikaart, mis kajastab Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonda ning kus on kirjas ka piirkonnas asuvad majutus- ja toitlustuskohad, vaatamisväärsused jms. Lisaks on kaardil soovituslikud marsruudid. Kaart on saadaval eesti/vene ja soome/inglise keelsena. Kaardi trükitiraaž oli 10 000 eesti/vene ja 10 000 soome/inglise Kaarti jagatakse iga-aastasel TOUREST turismimessil, Tallinna turismiinfipunktis, piirkonna kohalikes omavalitsustes, maakondlikus arenduskeskuses, piirkonna turismiettevõtetes ning erinevatel sündmustel (messid, laadad jms). Lisaks toimus projekti raames: 3 koolitust piirkonna turismiasjalistele. Koolituste tulemusel on piirkonna turismiga tegelevad organisatsioonid teadlikumad koostööst ja turundusest, klienditeenindusest jms. Toimus ka projekti kokkuvõttev seminar.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 15262.00  
Määratud toetus
€ 13736.00