Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Laudade soetamine ürituste läbiviimiseks Voose rahvamajja

Projekti number
430011374007  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli Voose Rahvamaja poolt pakutavate kultuuriteenuste kvaliteedi parandamine, rahvakultuuri säilitamine ning konkurentsivõime tõstmine.
Alaeesmärgid: piirkonna elanikele paremate tingimuste loomine ühistegevuseks ja kohaliku elu edendamiseks; põlvkondade vahel sidususe hoidmine ja säilitamine; kohalike kultuuri- ja spordiürituste väärtustamine; 15 laua ja 1 lauakäru ostmine Voose Rahvamajja.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Kokkukäidavate jalgadega laudade + lauakäru ostmine. 15 lauda ja 1 lauakäru.

 
Tulemused

Soetati 15 lauda ja 1 lauakäru. Piirkonna elanikud saavad neid laudu aktiivselt kasutada ringitegevustes. Nüüd on võimalus Voose Rahvamaja ruume välja rentida koos vastava varustusega.

 
Kasu saanud ala
 
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.07.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.12.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2271.00  
Määratud toetus
€ 1930.00