Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Keraamika- ja aianduskursustega koduaiad kauniks

Projekti number
430013376652  
Meede
Kirjeldus

Koostöös Ravila Külaarendamise Seltsi, Kose Vallavalitsuse, Kõue Külade Seltsi, Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsiga muuta Ida-Harju piirkonna elanike huvitegevuste võimaluste ring laiemaks ja mitmekülgsemaks võttes kasutusele seni vähetuntud kuid väga erilisi keraamikavõtteid ehk rakupõletust ja kaasata kõikidesse tegevustesse rohkem noori.
Noorte, keskealiste ja eakate ühine aktiivsem kaasamine huvitegevustesse, noorte ja eakate ühiste algatuste elluviimine, noorte isetegevuse toetamine, noorte kaasamine kaunite koduaedade konkurssidele.
Kaasata projekti võimalikult palju erinevate sihtgruppide esindajaid.
Läbi koolitusgrupis osalejate teadmiste suurendamise ja nende omandatud oskuste jagamise juba oma sõprusringkonnas või töökaaslaste ringis kasvab Kose piirkonna elanike hulgas huvi omapärase keraamika vastu kui ka võimaluste suurenemine läbi kauni keraamika koduaias saavutada ka paremaid kohti kodukujunduskonkurssidel ja ka kauni koduaia konkurssidel.
Saavutatud on koostöö kogukonna erinevate sihtgruppide vahel (noored, eakad, keskealised, puuetega inimesed), suurenenud on huvi keraamika ja koduaia kujundamise vastu, suurenenud on osalemine erinevatel kodukaunistamise konkurssidel.

 
Märksõnad
 
Tegevused
Tegevus 1: Keraamikakoolitus Tegevus 2: Potikeder Tegevus 3: Ahju rentimine, gaasiballonide rentimine ja transport Tegevus 4: Kapi soetamine potikedra ja tarvikute hoiustamiseks Tegevus 5: Materjalide ja tarvikute soetamine Tegevus 6: Aianduskursused  
Tulemused
Soetatud on potikeder ja kapp potikedra ja tarvikute hoiustamiseks. Toimunud on keraamika koolitused, kus osales kokku 53 inimest. Toimunud on aianduskursused, kus osales kokku 26 inimest. Projektiga seatud eesmärgid on täidetud. Projekti raames soetatud seadmed on 2015. aasta seisuga kasutuses. MTÜ korraldab erinevad õpi- ja töötubasid. Piirkonna elanikud on läbi koolituste omavahel parema kontakti saavutanud, suurenenud on ühtsustunne.  
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2442.90  
Määratud toetus
€ 2076.45