Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Anija Valla XVII kodukandipäev

Projekti number
430012374375  
Meede
Kirjeldus

Projekti põhieesmärk oli piirkonna identideedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamine. Alaeesmärgid: pärandkultuuri säilitamine ja rahvakultuuri arendamine; loodud tingimused valla erinevate piirkondade elanike ühistegevuseks ja omavaheliseks koostööks; erinevate vanusegruppide aktiviseerimine ja kogukondade sotsiaalse läbikäimise suurendamine; tuegv side kogukonnaga.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Kodukandipäeva ettevalmistavad tegevused: *välikäimla rent * lava rent * telk rent * tantsupõrand rent * niitmine * heli ja valgustehnikarent Kodukandipäeval toimunud tegevused: * õpitubade läbiviimine *ansambli tellimie

 
Tulemused

Viidud läbi traditsiooniline üritus. Tänu üritusele tugevnes inimestel side oma kodukohaga.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.06.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
27.03.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3721.00  
Määratud toetus
€ 3162.00