Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Koduloolise raamatu \\\"Kehra Lood\\\" trükkimine

Projekti number
430012374344  
Meede
Kirjeldus

Projekti elluviimise järel on olemas kaunis raamat, mis on huvitav lugemine kõigile, eelkõige muidugi Kehraga seotud inimestele. Raamat sisaldab tekste Kehra ajaloost ja siin elanud inimeste tegevusest, majanduse ja kultuurielu arengust. Raamat on illustreeritud suure hulga fotodega. Kuna Kehra on linn, kus elab paljude rahvuste esindajaid, siis kajastatakse ka suuremate rahvusrühmade, nagu venelaste, ingerisoomlaste ja Kaukaasia päritolu eestlaste kogukondade elu.
Raamatu koostamise kaudu on tõusnud teiste rahvusrühmade eneseteadvus ja põhirahvus eestlased saanud nende tegevusest enam teada. Selle raamatu kaudu on tugevnenud noortes, aga mitte ainult nendes, paikkonna identiteet, sest saadakse teada Kehra ajaloost. Raamat sobib ka Anija valla esinduskingituseks.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Trükitakse valminud käsikiri

 
Tulemused

2011. aastal valminud käsikirja täiendati veel oluliselt eelkõige uuema ajalooga, et oleks teatav sisu mahuline taskaal. Selle tulemusel suurenes raamatu maht esialge 400 asemel 560 leheküljeni ning esialgu kavandatud tiraaži tuli vähendada 500 eksemplari peale. Sellegi poolest kujunes projekti omaosalus ligi 50%-liseks. Kuna värvilised pildid on kogu raamatu ulatuses, tuli valida veidi kallim paber. 
Raamat osutus väga menukaks ning nelja kuuga oli kogu tiraaž otsas. Kokkuleppidud koguse tiraažist said suurimad toetajad Anija vald ja Horizon AS.
Kuna väga paljud soovijad jäid raamatu esimesest trükist ilma, ilmus 2014. a detsembris parandatud ja nimeregistriga täiendatud kordustrükk 400 eksemplari ilma projektitoetuseta.
Projekt on olnud edukas, raamat võeti Kehra inimeste poolt hästi vastu, oleme saanud palju kiita ja tänusõnu just oma kogukonnalt, ametlikku tunnustust mitte.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
15.03.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
15.03.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4429.00  
Määratud toetus
€ 3765.00