Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Raamatu KEHRA SPORDI LUGU trükkimine ja köitmine

Projekti number
430014376884  
Meede
Kirjeldus

Projekti peaeesmärk: raamatu „Kehra spordi lugu“ trükkimine

- 430-l leheküljel on jäädvustunud ning kogumikuna säilunud Kehra ja Anija valla spordivaldkonna kultuuripärandi ja traditsioonide kirjeldus.
- On jäädvustunud ja kogumikuna säilinud 400 ajaloolist fotot.
- Tiraaž on 1000 eksemplari.
Alaeesmärgid:
1. Spordiga seotud sädeinimesed on saanud tunnustuse
2. Kehra ja Alavere kooli jaoks on olemas õppematerjal koduloo tundideks
3. Kogukond on ühistöö kaudu saanud ühtsemaks, elujõulisemaks
4. Täna noortega tehtav sporditöö on saanud innustust ja tugevama motivatsiooni, on loodud sild minevikupärandi ja tuleviku vahel.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 - Raamatu trükiteenus

Kaasnevad tegevused:
1.1. Sponsorreklaamiks pabertrükiste valmistamine ~1700 tk
1.2. Sponsorreklaami levitamine ja info kojukanne kõikidesse Kehra postkastidesse
1.3. Reklaamtekstide avaldamine kohalikus lehes „Sõnumitooja“
1.4. Valitud suursponsoritega kohtumised, läbirääkimised
1.5. Raamatute transport trükikojast (Tallinn-Kehra)
 

 
Tulemused

Projekti raames anti välja kodulooline raamat „Kehra spordi lugu“ (1000 eksemplari).

Projekt vastas Ida-Harju Koostöökoja strateegiale ja meetme 1.1. TEEME KOOS eesmärkidele ja aitas täita neid järgmiselt:

  1. Pärimus ja pärandkultuuri säilitamine – kodulooline raamat „Kehra spordi lugu“ on kõige otsesem viis spordielulise koduloo säilitamiseks. Raamat annab ajaloolise ülevaate Kehra kooli ja Anija valla spordielust ajavahemikul Teine Maailmasõda kuni tänapäevani välja. Raamat on oma valdkonnas esmakordne, varem ei ole sellise sisuga raamatut ilmunud.
  2. Eri vanusegruppide sidumine – tänased spordisaavutused ei ole tekkinud tühjale kohale, vanal ja uuel on selge seos, nende sidemete põlistamine ja väärtustamine. Endiste spordikangelaste ja nende saavutuste esile tõstmine ja austamine, noorpõlvele eeskuju ja innustuse andmine.
  3. Piirkondlik koostöö – raamatu väljaandmisel on olnud kogukonna laiapõhjaline kaasamine eesmärgiks omaette. Käsikirja koostamine toimus Kehra kooli vilistlaste initsiatiivil, viidi läbi ülevallaline küsitlus, koduloo kogumine.
  4. Sädeinimesed – spordielu on ajast-aega edendatud fanatismist, tänu sädeinimeste eestvedamisele. Raamat kajastab kõiki kehalise kasvatuse õpetajaid ja treenereid läbi aegade, spordisaavutusi spordialade lõikes. Raamat on kõigile spordielus silma paistnud inimestele tänuväärseks tunnustuseks.
  5. Rahvuskogukondade sidusus – Kehras ja Anija vallas on suhteliselt suur venekeelne kogukond. Raamat ilmub eesti keelsena, aga kajastab spordielu kõikide rahvuskogukondade üleselt, mistõttu omab huvi ka venekeelses kogukonnas.
 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 7786.00  
Määratud toetus
€ 3000.00