Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Mõisa laemaalingute konserveerimisalased õpitoad

Projekti number
430014376853  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:
Kogukonna tugevdamine ning kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi väärtustamine.
Eesmärgist tulenevad järgmised ülesanded:
• kohalikul kogukonna liikmetel on paremad teadmised mõisa ajaloost, kultuuriväärtuste ja säilitamist vajavate objektide/detailide kohta,
• kohalikul kogukonnal on teadmised ja oskused renoveerimise võtetest, töövahenditest ning praktilise renoveerimistöö kogemus, mida saab kasutada ka teiste vanade hoonete renoveerimisel.
• teadvustada Anija mõisa kui piirkonna keskpunkti miljööväärtuse olulisust.
Avatakse Anija mõisa peahoone fuajee 1 ja 2 korruse laemaalingud.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Laemaalingute konserveerimisalaste õpi- ja töötubade läbiviimine Anija mõisas.
Tegevuse elluviimiseks tehakse järgmisi toiminguid:
1) Eeluuringud 2014. a kevad - (kestus 1 päev).
Kogutakse täpsustavaid andmeid maalingute ulatuse ja säilivuse kohta.
2) Diskussioonipäev 2014. a kevad - (kestus 1 päev)
Konserveerimise kontseptsiooni väljatöötamine
3) Maalingute konserveerimise töötoad, 2014. a suvi (kestus 1 nädal ehk 5 tööpäeva).
4) Täiendavad maalingute uuringud teistes ruumides (kestus 1 päev maalingute konserveerimise töötubade jooksul)
5) Lagede restaureerimistööde lõpule viimine, suvi 2014.a (kestus 1 kuu alates töötubade lõppemisest)

Õpitoad olid osalejatele tasuta.
 

 
Tulemused

Projekti elluviimise tulemusena pakuti kohalikele inimestele ja teistele huvilistele võimalust osa võtta ühistegevusest, milleks olid laemaalingute konserveerimisalased õpitoad Anija mõisas.
Tekkis grupp huvilisi, kes võtsid osa teabepäevast ja viiepäevasest õpitubade sarjast. Kaasatud olid Eesti Kunstiakadeemia tudengid ning neil oli võimalus praktiseerida ja jagada õpitut kohalike huvilistega, Loodi ja Raikküla mõisa inimestega ja Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilastega.

Tegevusse kaasati piirkonna eri vanusegruppide esindajaid: koolinoored, huvilised koha pealt ja ka teistes mõisates tegutsevaid inimesi.
Lagede seisukorra eeluuringut teostasid kolm inimest, teabepäeval/diskussioonil osales 24 inimest ning õpitubades 09.-13. juunil 2014 osales kokku 18 inimest (osad inimesed igal päeval). Kokku sai projektist kasu 45 inimest (prognoosisime 30).

Töötubades teadvustati osalejatele, mida tähendab muinsuskaitsealuse ehitise korrashoid ja restaureerimine, omandadi praktilisi töövõtteid spetsialistide juhendamisel. Üheskoos sai lisaks teadmiste omandamisele avatud Anija mõisa peahoone fuajee esimese ja teise korruse laemaalingud, kus esmakordselt toodi nähtavale kaunis kunst.

Projekt saavutas püstitatud eesmärgi – kogukonna tugevdamine ning kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi väärtustamine.
 

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2875.00  
Määratud toetus
€ 2444.00