Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kehra rahvamajale esitlustehnika soetamine

Projekti number
430014376879  
Meede
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk on tegevuspiirkonna elukvaliteedi tõstmine läbi mitmekesiste tegevusvõimaluste loomise, mis aitab kaasa inimestel väärtustada kultuurilist vaba aja sisustamist ja kasutada erinevaid audiovisuaalseid abivahendeid.


Alaeesmärgid on järgmised:
1.On loodud tingimused elanike ja ettevõtete ühistegevuseks ja omavaheliseks koostööks.
2. Erinevate vanusegruppide aktiviseerumine.
3. Oma kodukohe väärtustamine
4. Pakkuda väljaspool valda tegutsevatele firmadele oma sündmuste läbiviimiseks kaasaegseid audiovisuaalse esitlustehnika kasutamise tingimusi.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti tegevused:

Tegevus 1: Vajaliku esitlustehnika aparatuuri väljaselgitamine
Tegevus 2: Hinnapakkumuste võtmine
Tegevus 3: Projekti kirjutamne
Tegevus 4: Soodsaima ja meie tingimustele vastava hinnapakkumisega läbirääkimiste pidamine
Tegevus 5: Vajaliku esitlustehnika tellimine.
 

 
Tulemused

Antud projektiga soetati Kehra Rahvamajja kaasaegne audiovisuaalne esitlustehnika.
Projekti tulemusel saab läbi viia Kehra Rahvamajas mitmeid erinevaid konverentse, koolitusi, kasutada tehnilisi vahendeid erinevat liiki arutelude ja ajurünnakute tulemuste pidevaks fikseerimiseks. Edukas kommunikatsioon tähendab perfektset esinemist.
Koosolekuteruum on koht, kus sünnivad uued ideed, kus vahetatakse informatsiooni ning luuakse firmale uut väärtust. Seetõttu on tähtis, et ruum oleks esinduslik ning omaks heal tasemel tehnilist lahendust, mis aitab sõnumeid võimalikult efektiivselt edasi anda.
Sellega seoses loodame suurendada tegevuspiirkonna elukvaliteedi ja atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesiste tegevusvõimaluste loomise, mis aitab kaasa inimesete väärtushinnangute paranemisele ja oma kodukandi
 

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
19.02.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2496.00  
Määratud toetus
€ 2121.00