Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Anija Valla Laste laulukooridele esinemisriiete soetamine

Projekti number
430014376875  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk on pärandkultuuri säilitamine ja rahvakultuuri traditsioonide arendamine laste ja noorte hulgas.
Alaeesmärgid:
1.Anija valla koorilaulu lastele Harju-Jaani kihelkonna triibustikus esinemiskostüümide ja kirivööde soetamine
2.Läbi uute esinemisriiete soetamise laste ja noorte innustamine ja motiveerimine.
3.Läbi innustamise uute esinemisvõimaluste avardumine.
4.Suureneb ja aktiviseerub piirkonna noorte huvi rahvakunsti vastu.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti tegevused on järgmised:

Tegevus 1- Anija valla koorilaulu lastele Harju-Jaani kihelkonna triibustikus esinemiskostüümide ja kirivööde soetamine

Tegevus 2 - Leader-sümboolikaga embleemid, mis kinnitati vestide ja koorihõlstide siseküljele.

 
Tulemused

Projektiga soetati Harju-Jaani kihelkonna triibustikuga 25 poiste vesti(poistekoorile), 100 koorihõlsti tüdrukutele(mudilas- ja lastekoorid) ja 100 kirivööd tüdrukute hõlstidele peale.
Rahvusliku triibustikuga riided on piirkonna autentsust edasikandvad. Praegune Anija valla territoorium asub Harju- Jaani kihelkonnas. Seoses sellega otsustati valida ühtseteks esinemiseriieteks riieteks just Harju- Jaani kihelkonna rahvusliku triibustikuga kangas.

Projekti positiivse tulemusena saadi Anija vallas koorilauluga tegelevatele lastele ja noortele rahvuslikud esinemise riided. Autentseid piirkonna rahvustriipudega riideid kandes ja nendega esinedes arendame rahvakultuuri traditsioone, luues aluse pärandkultuuri säilitamisele piirkonnas. Harju- Jaani kihelkonna rahvariide triipe kandes tutvustavad meie koorilauljad Põhja- Eesti rahvustriipe nii meie piirkonnas kui ka vabariigis.

Rahvuslike riiete soetamine tagab piirkonna rahvakultuuri traditsioonide jätkamise:
• Anija valla kultuuriüritustel (Kodukandipäev, Anija valla laulu- ja tantsupäev, EV aastapäev, jmt),
• maakondlikel laulupidudel (Harju maakonna laulu- ja tantsupidu),Popkooride laulupidu ja teistel kultuuriüritustel,
• üleriigilistel üritustel (üldlaulupidu).
Anija valla lauluapsed esindasid suurel laulupeol ja rongkäigus Anija valda oma uutes riietes tõstes sellega Anija valla mainet ja ühtsust rahvakultuuri edendamisel.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3201.00  
Määratud toetus
€ 2721.00