Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Anija valla Kehra ühistranspordikeskuse ja muuseumi rajamine endisesse jaamahoonesse. Projekteerimine

Projekti number
430010372141  
Kirjeldus

Prijekti eesmärgid:

1. Valminud on Kehra jaamahoone (Kehra jaama t 7) ehitusprojekt rekonstrueerimistöödeks
2. Ehitusprojekti loomise käigus on tehtud ettevalmistused järgmisteks etappideks: korrastatud ilus ajalooline hoone ja selle ümbrus, tagatud ümbruskonna turvalisus, toimivad ühistranspordi ooteruum koos kohvikuga, interneti- ja infopunkt, avalik invavarustusega WC. Kooskäimise koht kodanikeühendustele. Rekonstrueeritud hoones on Anija valla ja Vabadussõja murdelahingute muuseum. Anija vald ja Kehra on turismipiirkonnana senisest atraktiivsemad.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Eeltööd
1. Koosolekud (7) hoone kontseptsiooni ja ruumijaotuse kokkuleppimiseks.
2. Hoone kasutusvalduse lepingu sõlmimine Anija vallaga
3.Projekteerimistingimuste taotlemine Anija vallast
4. Projekteerimise lähteülesande koostamine
6. Hinnapakkumise kutse väljasaatmine arhitektuuribüroodele
7. Sobiva arhitektuuribüroo välja valimine
8. Taotluse esitamine Ida-Harju Koostöökojale
Projekti tegevused
9. Lepingu sõlmimine Arhisekt OÜ-ga
10. Mõõdistusprojekti, eelprojekti ja ehitusloa taotluse koostamine
11. Autori järelvalve teostamine rekontrueerimistöö ajal 2011 detsember kuni 2012 juuni
 

 
Tulemused

Ehitusprojekt vastas igati ootustele ja valmis õigeaegselt 2011. a kevadel.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.09.2010  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
29.09.2012  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 8884.00  
Määratud toetus
€ 7223.00