Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kehra Raudteejaama rekonstrueerimise I etapp

Projekti number
430011373993  
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

1.On rekonstrueeritud Kehra jaamahoone (Kehra Jaama tn 7) .
2.Rekonstrueerimise käigus on tehtud ettevalmistused järgmisteks etappideks.
Järgmise etapi tulemused:
3.Korrastatud ilus ajalooline hoone ja selle ümbrus, visuaalne reostus lõppenud. Jaamahoone ja selle ümbrus on Kehra linna värav. On tagatud ümbruskonna turvalisus.
4.Osa majast on ühistranspordi ooteruum ja kohvik. Tegutseb internerti- ja infopunkt. Avalik invavarustusega WC. Otseselt on tõusnud ühistranspordi teenuse kvaliteet, kaudselt kogu Kehra rahva elukvaliteet.
5.Kooskäimise võimalus kohalikele kodanikeühendustele, nagu Kaitseliit, MTÜ Anija Valla Korrakaitse, Anija Muinsuskaitseselts jt. Inimeste kodanikuaktiivsus on kasvanud.
6.Rekonstrueeritud hoones on Anija valla ja Vabadussõja murdelahingute muuseum. On paranenud inimeste teadmised oma kodukoha ajaloost, tõusnud kohaliku rahva eneseväärikus ja paikkonna maine. On koht, kuhu annetada säilitamist väärivaid esemeid.
7.Anija vald ja Kehra on turismipiirkonnana senisest atraktiivsemad.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Projekti raames tehakse ära rekonstrueerimistööde I etapp.
Tegevus 1: Ettevalmistustööd – ülearuste vaheseinte ja vanade põrandate lammutustööd, mullatööd, kaevetööd kommunikatsioonitrasside jaoks, tagasitäide liivaga 
Tegevus 2: Alused ja vundamendid – põrandate ja välistreppide vundamentide tegeminesaline krohvimine 
Tegevus 4: Välisfasaadid – fassadipinna puhastus värvikihtidest, vuukimine parandamist vajavates kohtades, tuulekastide renoveerimine, vihmaveetorude valmistamine ja paigaldamine 
Tegevus 5: Katus – praegune eterniikatus vahetatakse välja valtsplekkkatusega, nagu ajalooliselt on olnud. Tehtavad tööd on katusekonstruktsiooni remonditööd, roovituse paigaldus, aluskatte tegemine, valtsplekk-katuse ehitus, lumetõkete paigaldamine 
Tegevus 6: Raudbetoonist välistreppide ehitus 
Tegevus 7: Elektri ja nõrkvoolu kaablitööd hoone sees 
Tegevus 8: Torutööd: hoone sees - põrandakütte torustiku ja kollektorite paigaldamine
Tegevus 9: Omanikujärelvalv
Tegevus 10: Objekti nõuetekohase tähistuse tellimine ja paigaldamine
 

 
Tulemused

Projekt teostati ehitajate poolt 6 kuuga, rahaline arvestus oli väga täpne, ehitustööde graafikust peeti kinni. Koostöö ehitusfirmaga ja omanikujärelvalvega sujus väga hästi. Ehitusprotsessi oli kaastatud arhitekt kui autorijärelvalve teostaja. Omanikujärelvalve initsiatiivil toimusid regulaarsed koosolekud, mis kõik on protokollitud.
Ühe suuremahulise töö - seina puhastuse krohvist tegid MTÜ liikmed ja vabatahtlikud ära talgukorras. Seda tööd projektis ei olnud.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
18.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
17.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 97706.00  
Määratud toetus
€ 80208.00