Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Lavastuse \"Kui Anija mehed Tallinnas käisid\" väljatoomine

Projekti number
430011373462  
Meede
Kirjeldus

Ette valmistatud on lavastus „Kui Anija mehed Tallinnas käisid“, mis on valla elanike ühiseks visiitkaardiks, mis valmistab ette E. Vilde novelli “Kuidas Anija mehed Tallinnas käisid” sünni 110 aastapäeva väärikat tähistamist 2013 aastal. Projekt taotleb laiemat kõlapinda üle vabariigi. Anija mõisa kasvanud tuntus atraktiivse ühistegemise paigana loob võimalusi ka edaspidi mitmekesiste sündmuste toimumiseks mõisakompleksis. 

• Anija on läbi mitmekesiste, laia kõlapinda leidvate ettevõtmiste teadvustunud väärtusliku sündmus- ja elukeskkonnana nii vallaelanikele kui laiemalt. 

• Sündmus lähendab professionaalset teatrikultuuri ja paikkonnaga seotud kultuuri- ning tavanditraditsioone (pärandkultuuri), pakkudes uusi oskusi ja kogemusi. 

• Sündmus toimib atraktiivse ühistegemise võimalusena nii kogukonnale kui laiemalt. 

• Sündmus on suurendanud piirkonna igas vanuses elanikele ühistegemis- ning meelelahutusvõimalusi. Noored ja vanad leiavad uuest koostegemise kogemusest ühiseid väärtusi. 

• Inimeste teadmised paikkonnast, selle traditsioonidest, väärtustest ja ajaloost on kasvanud ja arenevad.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Suvelavastuse “Tokerjad - pööramäng Anija meeste mälestuseks” läbiviimine (tehniline ettevalmistus, kujundus ja reklaam, sisuline ettevalmistus, näituste ja teenuste organiseerimine, leader sümboolika, kokkuvõtted).
 

 
Tulemused

Väga edukalt läinud projekt.
Etendust külastas ca 1600 inimest. Piletid kõik välja müüdud, huvi oli palju suurem kui suudeti inimestele näidata.
Etendus tõi piirkonda palju inimesi ka väljastpoolt piirkonda, kes said lisaks etendusele tutvuda ka Anija valla ja Ida-Harju piirkonnaga. Seega aitas projekt kaasa ka piirkonna turismipotentsiaali tõstmisele. Etendust külastas ka tolleaegne kultuuriminister Rein Lang ning etendus pälvis palju positiivset vastukaja.
Kuna etendus võeti publiku poolt väga hästi vastu, siis otsustati etendust järgmisel suvel korrata. 2014. aasta suvel mängiti etendust teistkordselt Anija mõisa pargis - seekord juba ilma toetuseta. Seega on tegemist väga eduka projektiga, millel on selge mõju ja jätkutegevused.
 

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.06.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
20.09.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 7319.00  
Määratud toetus
€ 5112.00