Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Rahvamaja uksed valla

Projekti number
430013376649  
Meede
Kirjeldus

Otsesed eesmärgid:

Läbi on viidud põnev 24-tunnine Aruküla Rahvamaja “avatud uste (öö)päev” – kultuurikollektiive, rahvamaja ning valla kultuuritegevust tutvustav sündmus, kus on osalenud vähemalt 400 inimest.

Üldised eesmärgid:

Kogukond on senisest enam teadlik Raasiku valla kultuurikollektiividest ning kultuuritegevuses osalemise võimalustest.
Tekkinud on parem side ja koostöö erinevate kultuurikollektiivide vahel ning on pandud alus edaspidiseks suuremaks koostööks kultuurivaldkonnas.
Raasiku valla sädeinimesed kultuurivaldkonnas on esile tõstetud ja tunnustatud.
Valminud on filmijäädvustus sündmusest, mis aitab edaspidi kultuurimaja tegevuste tutvustamisel kaasa. 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti raames viiakse läbi sündmus “Rahvamaja uksed valla,” mis ühtlasi tähistab Aruküla Kultuuriseltsi tegevuse 15. juubeliaastat.

Leader projekti raames toetatavad tegevused:
1) Talgikivi õpituba (vähemalt 30le inimesele); 
2) Esinevad bändid “Rulli Magneetik” ning “Tchumm ja sõbrad”;
3) Heli- ja valgustehnika rent sündmuse ajaks;
4) Esinejate ja vabatahtlike toitlustamine;
5) Turvateenuse tagamine;
6) Õhtujuhi teenus;
7) Kuulutuste ja flaierite kujundamine ja trükk;
8) Dekoratsioonid sündmuse tarvis. 

 
Tulemused

Projekt “Rahvamaja uksed valla” aitas kaasa MTÜ Ida-Harju Koostöökoja meetme 1.1 TEEME KOOS eesmärkide saavutamisele.
Projekti „Rahvamaja uksed valla“ osales koolinoori eakateni välja ning projekt aitas kaasa eri vanusegruppide ühistegevuse soodustamisele. Kuna kava oli ülesehitatud  mitkekesiselt siis oli igale huviliselel midagi ning projekt toetas huvitegevuse võimaluste kättesaadavuse paranemisele. Inimesed said rahvamaja töödest, tegemistest, ringide tegevustest rohkem teada.

Projekti otsese tulemusena on:

  • -  toimunud sündmus “Rahvamaja uksed valla”, kus on osalenud vähemalt 400 inimest.

  • -  tunnustatud on vähemalt 20 piirkonna sädeinimest kultuurivaldkonnas (kiitus, tänukirjad, esiletõstmine jms).

  • Projekti mõjud:

  • -  tõusnud on teadlikkus piirkonna kultuurikollektiivide tegevusest.

  • -  suurenenud on huvi kultuurikollektiivide tegevuses osalemise vastu.

  • -  on pandud alus erinevate kollektiivide edasisele veel tugevamale koostööle.

  • -  tänu suuremale huvile kultuurielu vastu on tagatud ka piirkonna kultuurielu jätkusuutlikkus.

  • -  erinevate põlvkondade esindajad on saavutanud omavahel parema kontakti; 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3597.00  
Määratud toetus
€ 3000.00