Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Harju-Jaani Hooldekodu projekteerimine

Projekti number
430011374062  
Kirjeldus

Projekti eesmärgiks on Harju- Jaani Hooldekodu ehitusprojekti koostamine. Ehitusprojekti koostamine on hooldekodu rajamise esimeseks etapiks.

Projekti vajalikkus:
Hooldekodu rajamise esimeseks etapiks on korrektse ehitusprojekti koostamine.  Raasikul ja ümberkaudsetes valdades puuduvad hooldkodu teenust pakkuvad asutused. Ebapiisav eakatele suunatud teenuste olemasolu on põhjustanud eakate toimetuleku kvaliteedi languse piirkonnas.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Ehitusprojekti koostamine (põhiprojekt ja tööprojekt).

Ehitusprojekt sisaldab endas:

1)ehitise arhitektuurse ja ehitusliku kavandamise;
2) ehitise tehnosüsteemide kavandamise;
3) ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamise;
4) ehitise elueast lähtuva ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise tehnomajandusliku hindamise.

Ehitusprojekt koostatakse detailsuses ja ulatuses ( põhiprojekt, tööprojekt, energiamärgis), mis võimaldab:
1) selle järgi ehitusluba väljastada ja ehitada;
2) ehitist kasutada ja hooldada;
3) kontrollida ehitamise vastavust ehitusprojektile;
4) kontrollida ehitise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Hooldekodu ehitusprojekt kooskõlastatakse «Rahvatervise seaduse» § 12 lõike 3 alusel Terviseametiga.

 
Tulemused

Projekti tulemusel on koostatud Harju-Jaani hooldekodu ehitusprojekt. 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.04.2014  
Abikõlblik maksumus
€ 30960.00  
Määratud toetus
€ 18576.00