Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kanavere vibuväljaku rajamine, treeningpäevade, võistluste ja töötubade korraldamine 2014. aastal

Projekti number
430014376958  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk on kaasata noored aktiivselt piirkonna tegevustesse läbi vibulaskmise. Pakkuda Kose valla, eeskätt Kanavere küla lastele ja noortele sportimise ja uute teadmiste-oskuste omandamise võimalust. Lisaväärtusena kaasneb käelise tegevuse, silma-käe koostöö ja peenmotoorika kinnistamine.

Projektiga läbiviidavad tegevused aitavad kaasa piirkonna laste-noorte ühistegevusele ja koostööle. Läbi ajalooliste sõjalise taustaga vibumängude kinnistub Kanavere identiteet Jüriöö rahvaülestõusuga, nimetatud võistlusformaate on võimalik siduda järgnevatel aastatel Jüriöö tähistamiseks korraldatavate üritustega. Töötubade kaudu on võimalik edasi anda etnograafilisi töövõtteid ning seeläbi tugevdada põlvkondade vahelisi sidemeid ning tänu materjalide taaskasutusele kujundada positiivseid eluväärtusi.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti tegevused:

1. Kanavere vibuväljakule vibumattide rajamine
2. Vibupäevad 5.04, 3.05 ja 31.05.2014
3. 19.04.2014 ajaloolis-sõjaline vibumäng „Clout“
4. 24.05.2014 ajaloolis-sõjaline vibumäng „Papagoilaskmine“
5. Ajalooliste noolte valmistamine
6. Näpupaelte valmistamine

 
Tulemused

Projekti tulemusel rajati Kanavere vibuväljakule vibumatid.
Läbi viidi vibupäevad ning ajaloolis-sõjalised vibumängud.

Kokku osales vibupäevadel 124 laskjat, neist 85 unikaalset külastust.
Pooled osalejaist (42) olid noored vanuses 7-16 eluaastat.
Ürituste koguulatuseks 124 osalust.
Viie ürituse kohta esmane prognoos oli 60, tegelikult võistlustasudega osales 96 laskjat.

Projekt aitas kaasa vaba aja veetmise võimaluste paranemisele Ida-Harju Koostöökoja piirkonnas. Samuti aitas projekt propageerida vibusporti erinevate vanusegruppide hulgas.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3272.00  
Määratud toetus
€ 2871.00