Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Raasiku valla laste- ja noorte suvelõpulaager “Toredusega uude kooliaastasse”

Projekti number
430014376856  
Meede
Kirjeldus

Otsesed laagri eesmärgid:
- Propageerida aktiivseid ja sportlikke eluviise
- Aidata luua valla erinevate asulate noorte omavahelisi sõprussidemeid
- Arendada noorte suhtlemisoskust, - julgust ja – valmidust
- Õppida teisi kuulama ning olema parem sõber ja klassikaaslane
- Toetada noorte omaalgatust ja kujundada iseseisvust
- Laagri kavva on planeeritud kutsuda külalisi, kes viivad läbi ohutusõppe ning eneseabi töötubasid, millede eesmärgiks on avardada noorte teadmisi ja silmaringi erinevatel ohutuse/päästealastel teemadel, suurendada noorte huvi kooli tugiõpilastegevuse vastu (MTÜ TORE)
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Suvine aktiivne laager on Raasiku valla lastele juba traditsiooniline ettevõtmine. Igal aastal oleme leidnud ming põhijoone, läbiva teema (näiteks esmaabikoolitus/päästeameti töötoad, muusikali valmimine algusest lõpuni või sportlikud eluviisid). Käesoleval aastal suuname põhiteema just noorte sotsiaalsete oskuste õpetamisele ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundamisele. Püüame läbi noorte aidata kaasa muutmaks koolikeskkonda inimsõbralikumaks ja sallivamaks. Tegevused laagris organiseeritakse nii, et noored ise aitavad maksimaalselt kaasa laagrielu korraldamises ning osalevad ettevõtmiste läbiviimise protsessis.

Projekti läbiviimine etappide kaupa:
1.ETAPP – Ettevalmistused (jaanuar – juuni 2014)
Kokkulepped laagripaiga ning toitlustajaga, rahaliste vahendite leidmine, meeskonna komplekteerimine, konkreetsete tegeluste planeerimine, info edastamine, läbirääkimised lapsevanematega, laagriseltskonna komplekteerimine, lepingute sõlmimine.

2. ETAPP – Laager 11.- 16. august 2014
Laagri käigus planeeritavad tegevused on erinevad põnevad õpitoad, aruteluringid, sportlikud mängud, laagri olümpia, seltskonnamängud, lõkkeõhtu, orienteerumine, üllatuskülalised, ujumine.

3.ETAPP - september – oktoober 2014
Projekti aruandluse koostamine, laagri analüüs, tagasiside, ettepanekud järgmiseks aastaks.
 

 
Tulemused

- Laagris olnud lapsed on saanud palju positiivseid emotsioone ning ka praktilisi teadmisi/oskusi ning rakendavaid neid eesootaval kooliaastal.
- Lastega laagris olnud kasvatajatel on tekkinud uusi ideid järgnevateks ühisteks üritusteks. Nad on motiveeritud ning huvitatud koostööst.
- Lapsed on aktiivselt puhanud, rõõmsameelsed, loodud on uusi sõprussidmeid, mis ei katke ka laagri lõppedes.
- Tekkinud on laagri kasvatajate ning noorte omavaheline tihedam suhtlemine ning koostöö
- Noored on julgemad, üksteist toetavamad, sallivamad, sotsiaalselt toimetulevamad

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
04.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4000.00  
Määratud toetus
€ 3000.00