Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Ruumide remont ja sisustamine mööbli ja tehnikaga

Projekti number
430014377289  
Kirjeldus

Projekti eemärgiks on muuta Kose piirkonna huvitegevuste võimaluste ring laiemaks ja mitmekülgsemaks.
Noorte, keskealiste ja eakate ühine aktiivsem kaasamine huvitegevustesse, noorte ja eakate ühiste algatuste elluviimine, noorte isetegevuse toetamine, noorte kaasamine. Eesmärk on läbi soetuste ja ruumiolude parandamise kaasata projekti võimalikult palju erinevate sihtgruppide esindajaid.
Saavutatud on koostöö kogukonna erinevate sihtgruppide vahel (noored, eakad, keskealised, puuetega inimesed), suurenenud on huvi kunst ja käsitöö erinevate huviringide, õpitubade ja koolituste vastu, suurenenud on osalemine kohalikus seltsielus.
Kose nagu paljude teistegi Tallinna lähipiirkonna alevike elanikud käivad peamiselt tööl Tallinnas ja side kohaliku kogukonnaga on väga nõrk. Antud projekt püüab seda olukorda igati parandada.
Projekt loob läbi mööbli ja tehnika soetamise võimalused paremaks huviringide ja õpitubade korraldamiseks, värskelt remonditud ruumid vastavad tervisenõuetele ja loovad parema töömeeleolu ning enesetunde.
Läbi kaasatud tegevuste tunnevad noored, keskealised ning eakadki end täieõiguslike kogukonna liikmetena, jagades koostegemisrõõme aga ka vastutust.
Kui noortel on maal piisavalt huvitavaid tegevusi, jäävad nad maale ega hülga koduküla.
Tallinnas tööl käivatel inimestel tekib tugevam side elukoha ja teiste kogukonna liikmetega, seltsielu muutub aktiivsemaks.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1: toolide soetamine (24 tk) 

Tegevus 2: Remonditööd seltsi ruumides 

Tegevus 3: Kappriiulite soetamine ( 2 tk) 

Tegevus 4: Riiulite soetamine (2 tk) 

Tegevus 5: Tolmuimeja soetamine lihvimistolmu ja klaasitolmu eemaldamiseks  

 
Tulemused

Projekti tulemusel on huvitegevuseks, õpiringideks ja koolitusteks soetatud vajalik mööbel, mis on hea kvaliteediga ja peab vastu aastaid.
Seltsi ruumid on remonditud, sisekujundustööd ja disain on valminud Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsi ja Gita Kunstikambri koostöös.
Soetatud mööbel võimaldab paigutada riiulisse ja vitriinidesse vajalikke õppematerjale, töövahendeid, materjale, õpperaamatuid, jooniseid jpm, toolid on vajalikud ringitööde ja õpitubade läbiviimiseks.
Soetuste mõju saab olema tegevuste jaoks ülimalt positiivne, riiulid ja kapid aitavad tööd paremini organiseerida.

 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
29.12.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Abikõlblik maksumus
€ 3376.00  
Määratud toetus
€ 2870.00