Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Ohutu keskkonna koolitus Harjumaa lastele

Projekti number
430012374337  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk on
-Korraldada kahepäevane turvalist elukeskkonda väärtustav ohutuspäev „Teeme head” 2012, mille eesmärk on tõsta laste ja noorte keskkonnateadlikkust, õppida ja väärtustada ohutust;
-Ühendada Harjumaa valdade haridusasutusi, edendada ühitegevust;
-Jätkata ohutu keskkonna koolituste korraldamise traditsiooni Harjumaal ning kaasta uusi piirkondi;
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Ohutuspäev toimus kahel päeval, 4.-5.juunil 2012.  Osales 800 Harjumaa last. Esimesel päeval osalesid koolieelikud ning 1.-3.klass ning teisel päeval koolide 4. -6.klassid  lapsed. Programm on eakohane ning kooskõlastatud lasteaedade ja koolide huvijuhtide ning õpetajatega, samuti kaasategevate ametite ennetuskeskuste spetsialistidega.  Lastele õpetati, kuidas aidata ja hoida end ja teist.

„Teeme head“ 2012 teemad olid: mürgistused ja kukkumised, elektri- ja raudteeohutus, vee- ja tuleohutus, liiklusohtutus, esmaabi ja sidumised. Vahepalaks sportlikud mängud ja lõpetuseks kontsert. Kohapeal pakuti lastele sooja lõunasööki.
Õppepäevad lõppesid kontserdiga. 
Kaasategevad ametid mõlemal päeval: Põhja- Eesti Päästekeskus, Põhja- Regionaalne Maanteeamet, Politsei, kiirabi, demineerijad, Eesti Mürgistusteabekeskus, Eesti Raudtee ja Eesti Energia (edaspidi-ametid). Nimetatud ametid tagasid sündmusel ka vajadusel võimaliku meditsiinilise vms abi.

Tegevus 1 September- oktoober 2011- Tegevuskava kaardistamine, eelarve ja ajakava, läbirääkimised esinejatega ja tarnijatega;
Jaanuar- veebruar 2012- Sisemise infolevi korraldamine;
Tegevus 2 Projektijuhtimiseks vajalik büroomaterjali  ja meeskonna t- särkide soetamine 
Veebruar 2012- Koosolekud korraldusmeeskonna ja esinejatega; koosolekud õppeasutustele, läbirääkimised ja broneerimised- Läbi viib projektijuht. 
Märts 2012- Kontserti korraldamisega seonduvad ettevalmistused, kokkulepped manageridega, kavad jms- Läbi viib projektijuht. 
Aprill 2012- Koosolek grupijuhtidele: Läbi viib projektijuht
Mai 2012- Sündmusele eelnev koosolek meeskonnaga ja kaasategevate ametitega Paunküla Puhkekeskuses
Tegevus 3 Helitehnika rent+ helitehniku teenus Õppefilmi tegemine (filmimine 2 päeva ja töötlus). 
Mai lõpp 2012 Koosolek tegevuskohas enne sündmust korraldustiimiga; Tegevuskoha ettevalmistus ja korrastamine 04. ja 05 juuniks, bännerite, reklaamide ülespanek, välimööbli motaaz ja demontaaz, territooriumi koristamine 
Tegevus 4 Välitelgi (288m2) ja –tualettide rent 
Tegevus 5 Toitlustuse organiseerimine 
Tegevus 6 Koolituspäeva läbiviimine 04.-05. Juunil 2012
04.06. Õppepäeva toimumine nooremale vanusegrupile: Territooriumi ettevalmistamine, korraldusmeeskonna töö koordineerimine, reklaamide paigaldus, grupijuhtide töö ja toitlustuse koordineerimine, Telgi montaaz koolitusplatsile; Välikäimlate paigaldus. 
05.06. Õppepäeva toimumine 4.-6.-le klassile; Samad ülesanded nagu 04.06 ; Telgi demontaaz
Tegevuskoha koristamine sündmuse järgselt
Tegevus 7 Kokkuvõtete tegemine, sündmuse analüüs; Tagasiside lehtede analüüs korraldajalt; Eelarve ja aruannete komplekteerimine; Aruande kinnitamine vastutava isiku poolt; Rahastajate tänamine; Aruannete esitamine rahastajatele. 


 

 
Tulemused

Projekt käks väga hästi, laste silmad särasid, õpetajad ja kõik osalejad olid väga rahul.
Projekti lõppedes on:
• Lastele ja noortele läbi viidud kahepäevane koolituspäev keskkonnateadlikkuse arendamiseks ning ohutust väärtustava keskkonna loomiseks; Projektist kasusaajaid on IHKK piirkonnas 588 last, Järvamaa Leader piirkonnast 152 ja mujalt piirkondadest Harjumaal 64 last.
• Lastele on antud teadmisi ja praktilisi oskusi pääste-, tuletõrje- ja esmaabitegevustest;
• Kujundatud laste ja noorte väärtushinnanguid läbi positiivsete emotsioonide;
• Loodud on keskkond, kus igaüks väärtustab ning loob ohutust ning turvalist elukeskkonda, et väheneks õnnetuste ja nende läbi hukkunute ning vigastatute arv;
• Laste ja noored on teadlikumad ja hoolivamad üksteise suhtes;
• Eeskuju on antud teistele maakondadele laste- ja heakorrasündmuste korraldamisega;
• Tehtud on õppepäeva tutvustav DVD piltidega;
Projektist kasusaajad piirkondade kaupa:


 

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
15.03.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
15.03.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 5700.00  
Määratud toetus
€ 3634.00