Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose aleviku Laululava rekonstrueerimine I etapp

Projekti number
430012375803  
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

- Projekti teostamisega avaneb võimalus arendada piirkonna elanike jaoks vajalikku vabaaja ala.
- Loodud on paremad esinemistingimused kultuurikollektiivide esinemiseks.
- Kindlasti on üheks eesmärgiks ka laululava taastamine ja säilitamine avalikuks kasutuseks ning piirkonna elanike ja külaliste aktiivse vabaaja veetmiseks.
- Avaneb võimaluse teha kultuuri Kose vallal tervikuna, kuna uutes ja vallaelanikele vajalikes avalikes funktsioonides võetakse aktiivselt kasutusele lagunenud laululava. Selle tagajärjel tõuseb Kose valla atraktiivsus elupaigana ning selle kaudne tulemus on uute inimeste elamaasumine valda, mis toob endaga kaasa ka investeeringute suurenemise valda.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Laululava rekonstrueerimine sh uued trepid, katus, avatäited ja  valgustus.

Lava esise betoonplats lammutati ja selle kohale rajati siirdemuru kattega tantsuplats. Tehti veel järgmised tööd: parkla parkimiskohtade joonimine, autotõkete ja tõkkepuu ning lehtpõõsasheki rajamine.

Lisandusid: tuletõrjevee mahuti ja sadevete äravoolu tööd.

 
Tulemused

Tulekahjus põlenud ja amortiseerunud laululava rekonstrueeriti ja taastati laululavana. Korda sai tribüüni all olev ruum, milles on võimalk hoida inventari ja väljaku ning spordiradade hooldustehnikat.

Projekti tulemusel sai Kose vallale ja alevikule oluline rajatis korda, mis võimaldab lauluväljakut kasutada mitmete oluliste kultuuri, spordi ja vabaaja ürituste läbiviimiseks.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
11.03.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 99999.99  
Määratud toetus
€ 99999.99