Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Aruküla Huvialakeskuse 25. juubeliks CD-ga trükise väljaandmine

Projekti number
430013376664  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:
1.Tõusnud on valla elanike huvi laste ja noorte huvihariduse ning sellealase ühistegevuste suhtes.
2.Pärandkultuur on talletatud.
3.Huvialakeskusega seotud sädeinimesed on esile tõstetud.
4.Huvialakeskuse tuntus piirkonnas on suurenenud.
5. Huvialakeskusel ja Raasiku valla on ülevaatlik esitlusmaterjal.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 – projekti muusikaline juhendamine.
Projekti muusikalise juhendaja ülesanded olid: õpilaste, õpetajate ja salvestajaga aegade kokku leppimine, salvestusruumide ettevalmistamine ning klaverite, kannelde ja teiste pillide häälestamine, suhtlemine trükikojaga ning CD-de tootjaga. Projekti muusikaliseks juhendmiseks kulus kokku 40 tundi.
Tegevus 3 – CD salvestamine
Salvestustele kulus 30 tundi, hiljem salvestuste töötlemiseks ning plaadi ettevalmistamiseks samuti 30 tundi.
Tegevus 4 – CD tootmine
CD tootmise jaoks võeti hinnapakkumised ning valiti neist soodsaima. Valmis 300 CD-plaati.
Tegevus 5 – trükise käsikirja koostamine
Trükise käsikirja autoriks on Juhan Trump, kes on huvialakeskusega seotud olnud kogu selle 25-aastase tegutsemise vältel. Praegu on ta muusikaloo õpetaja ja noortebändi juhendaja. Käsikirja tarbeks uuris ta huvialakeskuse kroonikaraamatuid, kogus mõtteid vilistlastelt ja kauaaegsetelt õpetajatelt, koostas nimekirjad kooli vilistlastest ning koolis töötanud õpetajatest ja kogus fotomaterjali.
Tegevus 2 – trükise trükkimine
Trükise tegemiseks võeti hinnapakkumised ning valiti neist soodsaim. Valmis 300 trükist.

 

 
Tulemused

1.Valminud on 300 trükist koos CD-ga.
2.Huvialakeskuse tuntus piirkonnas on suurenenud.
3. Tõusnud on valla elanike huvi laste ja noorte huvihariduse ning sellealase ühistegevuse suhtes.
4. Huvikooli vilistlased tunnevad kooliga suuremat seotust ning soovi huvialakeskuse tegevustes osaleda.
5.Pärandkultuur on talletatud.
6.Kohalikud sädeinimesed on esile tõstetud trükise tekstis.
7.Raasiku valla alevike kultuuriline koostöö on paranenud.
 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2313.00  
Määratud toetus
€ 1965.00