Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Naiskoori Krõõt 30. juubeliaasta kontsertreis Läänemaale

Projekti number
430012375347  
Meede
Kirjeldus

Projekti põhieesmärk: 
Esindada oma koduvalda ja teha koostööd teiste piirkondadega, et tagada laulukooride ühtlane areng ja edendada kultuurielu. Palju aastaid kestnud kontsertreiside traditsioon oli majandusliku surutise aastatel tõttu soiku jäänud, kuid eluliselt oluline paljude erinevate maakondade kultuurikollektiivide ühiste traditsioonide jätkusuutliku koostöö toimimisel.
Kose valla naiskoor Krõõt on oma järjepideva 30-aastase tööga näidanud stabiilset arengut ja jätkusuutlikkust, kontsertreisiga sõpruskoori maakonda süvendati koostööd veelgi. Läbi sõpruskooride erinevate oskuste ja kogemuste jagamise võidavad eelkõige koorilauljad ise, aga ka kontsertide külastajad ja lähitulevikus toimuvad laulu- ja tantsupidude osalised-kuulajad laiemalt. Oluline roll on Läänemaa kontsertreisil veel seetõttu, et kõikideks esinemiskohtadeks on valitud eripäraste akustiliste omadustega esinemisruumid ja kirikud, mille panust laulukvaliteedile on raske üle hinnata.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

LEADER toetusega teostatud tegevused:

3-päevase kontsertreisi organiseerimine,sh:

Transport (buss);
Majutus.

 

 
Tulemused

Kolmepäevase kontsertreisi käigus jagati ühendkooriproovides oma naiskoori kogemusi, oskusi ja õpimeetodeid Haapsalu naiskooriga Kaasike.

Koostöö tulemusena omandati uusi oskusi ja teadmisi, saadi uusi esinemiskogemusi nii eraldi kui ka koos ühiselt lauldes erinevate akustiliste omadustega kirikutes (Haapsalu piiskoplinnuse toomkirik, Martna kirik) ja teistes esinemiskohtades (Haapsalu Kõlakoda, Suure-Lähtru mõis, vabaõhukontsert Puises) ja tehti tööd uue repertuaariga (lisandus palju Haapsalu dirigendi Sirje Kaasiku loomingut). Õpiti uusi hääleseadetehnikaid, mis on vajalikud koori igapäevatöös. Sellest lähtuvalt on paranenud esinemiskvaliteet.

Projekt ei olnud suunatud ainult kontsertidele ja esinemistele Läänemaa rahvale, vaid eelkõige ühendkoori proovidest saadud kogemustele ja õpimeetodite jagamisele ning katsetamisele erinevatel viisidel. Erinevate hääleseade meetodite ühine väljatöötamine ja rakendamine on andnud kontsertidele hoopis parema kvaliteedi. Uudsed meetodid on leidnud rakendust kooride igapäevatöös, kogemusi on jagatud ka teistele koorikollektiividele oma valdades. Uudne kogemus oli ka see, et kolme päeva jooksul anti kokku viis kontserti ja tehti hulgaliselt ühendkoori proove. Erinevad esinemiskohad andsid uusi kogemusi ja arendasid laulukvaliteeti.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.07.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
30.07.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1051.00  
Määratud toetus
€ 893.00