Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Videokaamera soetamine Kose Gümnaasiumile

Projekti number
430013376519  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

- suurenenud Kose Gümnaasiumi õpilaste huvitegevuse ja noorte meediaalaste algatuste võimalused;
- on loodud huvi ja platvorm Kose noorte õpingute jätkamiseks ülikoolis meedia valdkonnas;
- on jäädvustatud videomaterjal Kose Gümnaasiumi 90. Aastapäeva tähistamiseks 30.11.13;
- suurenenud on Kose valla endiste ja praeguste elanike kodukandiajaloo teadmised;
- avardunud on võimalused piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamiseks ning positiivsete eluväärtuste kujunemiseks.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 Vajaduse selgitamine, lähteülesande koostamine ja pakkumuse küsimine märts- aprill 2013
Tegevus 2 Taotluse koostamine ja esitamine 04.04.2013
Tegevus 3 Videokaamera soetamine
Tegevus 4 Kaasaegse meediaringi käivitamine Kose Gümnaasiumis septembris 2013
Tegevus 5 Projekti kokkuvõtted ja aruannete esitamine.
 

 
Tulemused

- On soetatud kaasaegne videokaamera Kose Gümnaasiumile- 1 TK;
- Loodud on praktikas toimiv meediaring Kose Gümnaasiumi õpilastele, kus õpilased saavad ja soovivad jäädvustada kooli ja valla traditsioonilisi sündmusi; näiteks meenutusi eakatel õpetajatelt, direktoritelt, kes juba pensionil ning neid esitleda kooli/ valla aktustel- 1 HUVIRING;
- Jäädvustatud on videomaterjal Kose Gümnaasiumi 90.- nda aastapäevasündmuseks. Materjal esitletakse kohapeal peoruumis ekraanil- INTERVJUUD+ ESITLUSED KOOLI AASTAPÄEVAPEOL;
- Suureneb videoteenuse kättesaadavus maapiirkonnas ning vähenevad kulutused videoülesvõtete ja montaažide tegemiseks;
- Paraneb õpilaste suhtlemisoskus, mis tuleb kasuks hilisemas elus;

Arhiveeritud on Kose kooli eriline ajalugu. Tänapäeva õpilastele ning endistel ja praegustel elanikel on väga oluline teada kodukandi ajalugu. Selle esitlemiseks on väga hea võimalus kooli 90.aastapäev, kooli aktused ja muud sündmused vallas. Samuti on jäädvustused olulised inimestele, kes on kaua eemal viibinud ning soovivad kodukandi elu- oluga end kurssi viia.
Tänu meediaringis osalemisele paraneb õpilaste suutlikkus pääseda kõrgkoolidesse meediavaldkonda edasi õppima. Jätkuvad Kose valla rahva traditsioonid.
Õpilased saavad aastate jooksul selgeks joonistusprogrammi, animatsiooni tegemise programmi, pildistamise ja lihtsa fototöötlemise, storyboard`i loomise, videokaamera käsitlemise, video monteerimise, heli salvestamise, heli töötlemise, teksti (tiitrite) tegemise spetsiaalse tarkvaraga ja jõudumööda küljendame arhiveerimise eesmärgil e-ajaleheks kooli veebiuudiseid. Meediaring toimub õpilastele koolivälisel ajal ning on tasuta.
 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
03.09.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 992.00  
Määratud toetus
€ 843.00