Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Aruküla Filmifestival 2012

Projekti number
430012375505  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Pakkuda võimalust Raasiku valla noortele loominguliseks eneseväljenduseks ja uute teadmiste omandamist, sotsialiseerida inimesi läbi ühistegevuse ja suurendada koostööd erinevate valla piirkondade inimeste ning organisatsioonide vahel.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Filmialane koolitus
15 noort saavad 1- päevase filmialase koolituse, mille läbiviijaks on MTÜ Kinobussi koolitajad. Koolitus suurendab noorte teadmisi järgnevatel teemadel: loo kujundamine, stenaariumi kirjutamine, filmiplaanide kavandamine, tehnika kasutamine, filmimine, montaaž.

Tegevus 1: Koolituse toimumise info levitamine ja osaleda soovivate noorte valimine (august).
Tingimused koolitusel osalemiseks: osalejad on valla eri piirkondadest, omavad sügavamat huvi filmitemaatika vastu, osalevad hiljem filmispordil, kus läbi praktilise tegevuse annavad omandatud teadmisi edasi teistele osalejatele.
Tegevus 2: Koolituse koordineerimine Kinobussiga, ruumide ettevalmistus, ajalised kokkulepped koolitajate ja osalejate vahel, koolitus (august-september, koolitus toimub septembris).


2. Filmisport, kuhu on oodatud Raasiku valla noored ja vanemad huvilised (toimub kaks korda, 1 kord septembris koolitusele järgneval laupäeval ja teisel korral 27. oktoobril).

Filmisport hõlmab ühepäevast loomingulist väljakutset, mille eesmärgiks on teha 1 päevaga lühifilm. Tegevused filmispordi käigus: workshop, loo väljamõtlemine, stenaariumi kirjutamine, filmipaiga korraldamine, rekvisiitide muretsemine, näitlejate organiseerimine, filmimine, montaaž, linastus. Filmispordi grupid moodustatakse koolitusel osalejatest ja teistest huvilistest. Läbi praktilise tegevuse annavad koolitusel osalenud noored oma teadmisi edasi ka teistele. Osalevate gruppide hulgast sõltub tehtavate filmide hulk.

Esimese filmispordi reegliks on, et vähemalt 1 kord peab filmis näitama Raasiku valla sümbolit.
Teise filmispordi filmid tehakse teemal „Minu kodu, Raasiku vald“. Teemavaliku põhjenduseks on oma kodukoha mõtestamine, identiteedi kujundamine ja selle jagamine teistega.

Tegevus 1: Noorte teavitamine läbi aktiivse ja otsese suhtlemise leidmaks filmispordis osalejaid. Valla koolide, noorsootöö asutuste ja kultuuriseltside külastus ning projekti tutvustamine, lisaks info levitamine läbi sotsiaalmeedia vahendite (september- oktoober).
Tegevus 2: Filmispordi workshopi ettevalmistus (september).
Tegevus 3: Filmispordi gruppide moodustamine ja tehnika komplekteerimine (september ja oktoober).
Tegevus 4: Filmispordi ürituse läbiviimine (september ja oktoober) .

3. Filmiprogrammi linastus Aruküla kultuurimajas
Lisaks filmispordil valminud filmidele kogume ja näitame Raasiku valla elanike poolt tehtud amatöörfilme.

Tegevus 1: Filmitegijate otsimine, nende teavitamine toimuvast festivalist ja filmide kogumine (mai-september).
Tegevus 2: Ürituse logoga helkurite kujundamine ja tellimine (september) - kasutame reklaamina helkureid, millega propageerime projekti ja turvalisust.
Tegevus 3: Ürituse reklaami valmistamine sotsiaalmeedias levitamiseks (juuni-august) ja levitamine Facebooki ning Youtube’i kaudu (september- oktoober).
Tegevus 4: Filmilinastuse ürituse korraldamine: programmi valimine/koostamine, ruumide dekoreerimine, tehnika katsetamine ja tehnilise toe korraldamine, linastus (oktoober).
Tegevus 5: Flaierite kujundamine ja trükk (september), flaierite jagamine (oktoober), kavalehtede koostamine ja trükk, kuulutuste koostamine ja levitamine, tänukirjade kujundamine ja trükk (oktoober).
Tegevus 6: Ürituse reklaam kohalikes ajalehtedes (oktoober).


4. Projekti lõppanalüüs meeskonnaga ning aruannete koostamine (november)
 

 
Tulemused

Projekt läks edukalt. Otsesed kasusaajad 365 inimest. Projekti käigus valminud filme on youtube keskkonnas vaadatud üle 1000 korra.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.08.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
30.08.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 797.00  
Määratud toetus
€ 663.00