Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Koduköökide arendamine

Projekti number
430013376668  
Meede
Kirjeldus

Projekti üldeesmärk:
Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas koduköökide ja seal toodetava toodangu propageerimine.
Projekti otsesed eesmärgid:
Läbi projekti tegevuse on loodud parem kontakt piirkonna väiketootjatega ning kaasatud väiketootjaid piirkonna arendustegevustesse;
Piirkonnas on koolitatud vähemalt 20 inimest koduköökide loomise teemal (sh koduköögi toodangule esitatavad nõuded, toodangu legaliseerimine jne).
Kahe aasta jooksul arvates projekti lõpust on piirkonda juurde tekkinud vähemalt 2 tunnustatud kodukööki.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Koolituspäevade läbiviimine (4 koolituspäeva) kõigile koduköögi registreerimisest huvitatutele. Koolituste teemaks on koduköögis tootmisele esitatavad nõuded ning koduköögi registreerimise protsess (sh enesekontrolliplaan jms); toodete turundus ja pakendamine. 2. Õppereisi läbiviimine (Lõuna-Eestisse)

 
Tulemused

Koolitustel on osalenud 73 inimest. Koolituste raames said piirkonna inimesed teadlikumaks koduköögi registreerimisele esitatavatest nõuetest. Koolitamas käisid Veterinaar- ja Toiduameti spetsialistid. Tulemust hindame positiivseks - koduköökide loomise vastu oli huvi äärmiselt suur ning vastuse said paljud küsimused. Esialgselt planeeritud 20 osaleja asemel oli huvi märksa suurem. Kahepäevase õppereisi raames said osalejad juurde teadmisi koostööst ja toiduvõrgustiku tegevusest. Õppereisi raames külastati Lõuna-Eestit, kus tutvuti just võrgustikupõhise tegevusega.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
21.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3716.00  
Määratud toetus
€ 3000.00