Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Väikelapse esmaabi koolitus ja kriisinõustamise koolitus

Projekti number
430014376846  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Raasiku valla perede teadlikkus ning oskus kasutada esmaabivõtteid ning reageerida kriisiolukorrale on suurenenud.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1.Toimusid esmaabikoolitused (kolm koolitust valla erinevates keskustes), mille teemad olid:

*Väikelapse haigestumine
Palavik; nohu, köha, kõriturse; oksendamine, kõhulahtisus; krambid; sagedamini esinevad lastehaigused
*Mürgitused
Ravimid; olmekeemia; vingumürgitus
*Allergia
Mesilane, herilane; rästik; ....
*Puuk
*Elustamine
*Võõrkeha hingamisteedes; elektrilöök; ...
*Termilised kahjustused
Põletus; kuumarabandus; alajahtumine, külmumine
*Ninaverejooks
*Trauma
Verejooksud; silmavigastus; loomahammustus; põrutus, venitus, nihestus; luumurrud; Pea,- kaela-, seljatrauma; šokk

2.Kriisiskäitumise baaskoolitus toimus kahes osas (valla keskuses):
2.1 Kriisikäitumise ja –mõistmise koolitus
2.2 Koolitus kriisikäitumise ja –mõistmise teemal
Koolitus on jagatud kolmeks osaks. Esimese osa kestus on 8 akadeemilist tundi, teise ja kolmanda koolitusosa kestus on mõlemal 4 akadeemilist tundi.

Koolituse sihtgrupiks on lapsevanemad, ühes grupis osales 30 inimest.
 

 
Tulemused

Kokku osales koolitustel üle 50 inimese. Koolituste tulemusel tõusis inimeste teadlikkus esmaabi osutamise osas. Koolitused hõlmasid väga palju esmaabiga seotud teemasid, ükski küsimus ei jäänud vastuseta. Koolitusel osalejad said koolituse kohta ka tunnistused, mis aitas tõsta nende väärtust tööturul. Kohalike külade esindajad said ülevaate kriisisituatsioonidest ning teadmised, kuidas sellistes olukordades inimesi abistada ning kuidas kriisiolukordadega toime tulla. Koolituste tulemusel on Raasiku valla külades olemas valmisolek kriisisituatsioonide lahendamiseks. Koolitusel osalenud saavad teadmisi ka jagada teistele külaelanikele. Eelkõige võitsid esmaabikoolitustest lastega pered, kes oskavad elementaarseid esmaabivõtteid. Koolituste vastu oli suur huvi ning oodatakse lisakoolitusi. Projekti kajastas ka kohalik ajaleht Sõnumitooja.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
28.03.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2480.00  
Määratud toetus
€ 2108.00