Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Koos noortega Ravila seltsielu aktiivsemaks ja nähtavamaks

Projekti number
430012375344  
Meede
Kirjeldus

Koos Ravila noortega on muutunud küla seltsielu aktiivsemaks ja nähtavamaks.
Noored on aktiivselt kaasatud külaseltsi tegemistesse, noorte algatused on elluviidud, noorte isetegevust on toetatud, noorte vastutust on suurendatud ka kogukonna ees. Noorte isetegemisvõimalused on avardunud läbi konkursside ja näituste ning koolituste. Juurde on saadud nii teoreetilisi kui praktilisi kogemusi.
Suurenenud on oskused arvutiprogrammide kasutamisel ja kodulehe haldamisel, praktilised kogemused on saadud kujundusprogrammide kasutamiseks, fototöötlusteks, keraamiliste esemete valmistamiseks.
Saavutatud on koostöö kogukonna erinevate sihtgruppide vahel (noored, eakad, keskealised, puuetega inimesed).
Vähenenud on noorte väärtegude arv ja noorte tulutud hulkumised küla vahel.
Suurenenud on noorte vaba aja veetmise võimalused, ka laupäeviti-pühapäeviti kui noortekeskus on suletud, on noortel nüüd võimalus tegeleda koolitustel ja konkurssidel välja pakutud tegevustega.
Vähenenud on piirkonnas noorte väärtegude arv. Nädalalõppudel ei otsita meelelahutust vaid linnast.
Pikemas perspektiivi jäävad noored maale, kui nende jaoks on seal vabaaja veetmise võimalusi ja meeldivaid huvitegevusi.

 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1: GIMP koolitus ja kodulehe haldamise koolitus
Tegevus 2: Fotokonkurss 
Tegevus 3: Logokonkurss
Tegevus 4: Fotonäitus 
Tegevus 5: Keraamikakoolitus 
Tegevus 6: Maskotikonkurss 

 
Tulemused

Projekt „Koos noortega Ravila seltsielu aktiivsemaks ja nähtavamaks“ on muutunud küla seltsielu tõesti aktiivsemaks ja nähtavamaks.
Noored on aktiivselt kaasatud külaseltsi tegemistesse, noorte algatused on elluviidud, noorte isetegevust on toetatud, noorte vastutust on suurendatud ka kogukonna ees. Noorte isetegemisvõimalused on avardunud läbi konkursside ja näituste ning koolituste. Juurde on saadud nii teoreetilisi kui praktilisi kogemusi.
Suurenenud on oskused arvutiprogrammide kasutamisel ja kodulehe haldamisel, praktilised kogemused on saadud kujundusprogrammide kasutamiseks, keraamiliste esemete valmistamiseks.
Saavutatud on koostöö kogukonna eri nevate sihtgruppide vahel (noored, eakad, keskealised, puuetega inimesed).
Vähenenud on noorte väärtegude arv ja noorte tulutud hulkumised küla vahel.
Suurenenud on noorte vaba aja veetmise võimalused, ka laupäeviti-pühapäeviti kui noortekeskus on suletud, on noortel nüüd võimalus tegeleda koolitustel ja konkurssidel välja pakutud tegevustega.
Nädalalõppudel ei otsita meelelahutust vaid linnast, kui seda võib leida ka maapiirkonnast.
Pikemas perspektiivi jäävad noored maale, kui nende jaoks on seal vaba aja veetmise võimalusi ja meeldivaid huvitegevusi.
Külaseltsi tegevustesse ja üritustel osalemisesse on kaasatud kogu valla rahvas läbi avatud konkursside ja koolituste.
 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.07.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
30.07.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1204.00  
Määratud toetus
€ 1023.00