Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Talgutööga Ravila alevik korda

Projekti number
430012375550  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Ravila alevik on puhastatud puudelt kukkunud oksarisust ja leheprahist, teeääred on puhastatud mahavisatud olmeprügist, hekid korrastatud.
Prügi on kottidesse pandud ja ära veetud.
Lastemänguväljakul on parandatud kiikede konstruktsioonid ja kogu väljaku atraktsioonid üle värvitud, mänguväljakualune liivaplats on riisutud ja puhastatud prügist.
Pika ja väsitava tööpäeva lõpus on osalejad toitlustatud supi, piruka ja morsijoogiga.
Kõiki talgutel osalejaid tänatakse tänukirja ja külaseltsi poolt välja pandud meenega.
Ravila alevik on valmis juubeliaastasse minema korrastatud kodukohaga, kogukond on saanud juurde uusi noori aktiivseid liikmeid, kasvamas on uus põlvkond, kes juba maast-madalast teab, et kodukoht tuleb korras hoida ja selleks polegi väga palju vaja – koostööd ja hoolimist ning tahet elada kaunis ja korras kodukandis, ise selle jaoks panustades.
Koostöö elanike erinevate vanusegruppide vahel on suurenenud.
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

TEGEVUS 1: Tööriistade ja vahendite soetamine 
TEGEVUS 2: Talgupäeval osalejate toitlustamine 
TEGEVUS 3: Kogutud prügi äravedu 

 
Tulemused

Koostöös lähinaabrite, kohalike noorte, korteriühistute, noorperedega ja kõigi Ravilas tegutsevate ettevõtetega on ühiselt kodukant korrastatud ja puhastatud.
Noorte kaasamine kogukonna tegemistes seob neid rohkem kogukonnaga, noored jäävad maale kui neil on kodukohas loodud vajalikud tingimused arenguks ja eneseväljenduseks, kui neid kaasatakse ja usaldatakse kandvaid rolle ühistegemistes.
Soovime, et meie kodukoht näeks järgmisel juubeliaastal välja korrastatum ja hoitum kui kunagi varem.
Erinevate sihtgruppide kaasamise mõte on palju laiem kui esmapilgul tunduda võib. Ootame oma tegemistesse abilisi ja oleme ka ise alati valmis aitama. Vana hea talgutraditsioon ongi ju selleks välja mõeldud, et lühikese ajaga saaks üheskoos palju ära teha.

 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
10.10.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
10.10.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1474.00  
Määratud toetus
€ 1253.00